Zorunlu Hizmet Nedir? Zorunlu Hizmet Süresi Ne Kadar – Detaylı Bilgi

Zorunlu Hizmet Nedir? Zorunlu Hizmet Süresi Ne Kadar – Detaylı Bilgi
A+
A-

Yeni bir atama dönemine girilip 15 BİN atamanın heyacanı yaşanırken “Zorunlu Hizmet” kavramının ne olduğunu, hangi şehirlerin hangi okullarının zorunlu hizmete tabi olduğunu, Doğu Görevi denilen okulları nasıl anlayacağınızı,  zorunlu hizmet süresi ya da doğu görevi süresinin kaç yıl olduğu vs. türünden soruları  bu yazımızda detaylı bir şekilde bulacaksınız.

Doğu görevi ve zorunlu hizmet ile ilgili tüm sorularınızı bu yazımızın altına yorum olarak düşebilirsiniz. Uzmanlarımız size en doğru cevabı en hızlı şekilde verecektir.

NOT: İleride pişmanlık duymamak ya da rotasyon ile doğu hizmetine ya da kötü bir okula gönderilmemek için bu makalemizi okumanızı tavsiye ediyoruz.

 

İlk olarak yazımıza Hizmet Bölgeleri hakkında bilgi vererek başlayalım.

Hizmet bölgeleri
 (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

 Hizmet Bölgeleri ve Şehirleri

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ
 www.kpssguncelbilgi.com
 
BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ         İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ           ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ
 
 www.kpssguncelbilgi.com
  1 Adana                             1 Adıyaman                    1 Ağrı
  2 Afyonkarahisar              2 Artvin                           2 Ardahan
  3 Aksaray                          3 Bayburt                       3 Batman
  4 Amasya                          4 Çankırı                         4 Bingöl
  5 Ankara                           5 Elazığ                          5 Bitlis
  6 Antalya                           6 Erzincan                      6 Diyarbakır
  7 Aydın                              7 Giresun                       7 Erzurum
  8 Balıkesir                         8 Gümüşhane                8 Hakkari
  9 Bartın                              9 İstanbul                        9 Iğdır
10 Bilecik                          10 Kahramanmaraş       10 Kars
11 Bolu                              11 Kastamonu                11 Mardin
12 Burdur                          12 Kırşehir                      12 Muş
13 Bursa                            13 Kilis                            13 Siirt
14 Çanakkale                    14 Malatya                     14 Şırnak
15 Çorum                          15 Nevşehir                    15 Tunceli
16 Denizli                          16 Niğde                         16 Van
17 Düzce                           17 Ordu
18 Edirne                           18 Rize
19 Eskişehir                      19 Sivas
20 Gaziantep                     20 Şanlıurfa
21 Hatay                           21 Tokat
22 Isparta                          22 Yozgat
23 Mersin
24 İzmir
25 Karabük
26 Karaman
27 Kayseri
28 Kırıkkale
29 Kırklareli
30 Kocaeli
31 Konya
32 Kütahya
33 Manisa
34 Muğla
35 Osmaniye
36 Sakarya
37 Samsun
38 Sinop
39 Tekirdağ
40 Trabzon
41 Uşak
42 Yalova
43 Zonguldak

 

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanı

(1) Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

(2) Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

 

(3) Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir,yani doğu görevi sayılır.

 

(4) Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında tabloda yer alan puanları alırlar:

ogretmenlik-hizmet-bölgeleri-ve-hizmet-puanlari

Not:Yukarıdaki çizelgede renklendirme yapılan hizmet alanları zorunlu hizmet kapsamındadır.

 

(5) Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır. Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

 

 (6)Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtildiği şekilde değerlendirilir.

 

 (7) Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

 

 

Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri
(1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.

(2)a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarındaen az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlüdürler.

öğretmenlik-hizmet-bölgeleri-ve-zorunlu-hizmet-süreleri

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

 

 

 

—Aşağıdaki 1 ve 2 numaralı maddeyi çok iyi okumanızı tavsiye ederim—

Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler

(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresini dolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar.

 

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğü ertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarında ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarının iptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz.

 

(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atanan öğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak, zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süre öngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangi bir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

 

(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmet bölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar.

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar
( Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler,özel durumlar hariç zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.- www.kpssGuncelBilgi.com

 

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar
(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

 

(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.

 

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dikkate alınır.

 

 

Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler
(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.(4.-5.-6. Hizmet alanlarına denk gelen okullar)

 

(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

 

(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.

 

(4) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.

 

(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

 

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

 

 

Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler
(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların;

a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri,

b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,

c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler,

d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri,

e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler,

f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler,

g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler
zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

 

 

Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi
(1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğini belgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme döneminde özür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

 

(3) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez.

 

(4)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

 

(5) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanların zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

 

(6) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

 

(7) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya da kardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünü belgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir. Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptal edilir.

 

(8)Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülüğe tabi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir.

Doğu görevi ve zorunlu hizmet ile ilgili tüm sorularınızı bu yazımızın altına yorum olarak düşebilirsiniz. Uzmanlarımız size en doğru cevabı en hızlı şekilde verecektir.

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 6 Average: 3]

2021 KPSS Güncel Bilgiler Tamamı


YORUMLAR
 1. Ayten dedi ki:

  İyi günler ben 3 ün 4ü bir okulda görev yapıyorum. Zorunlu hizmet süresi 5 yıl. 4 yıl bu okulda çalıştım. Şimdi eş durumu isteyeceğim. Gitmek istediğim yer birinci hizmet bölgesi. Ben bir yıl görevi tamamlamadığım için ne yapmam gerekiyor. Gittiğim yerde 5 yıllık mı olmalı? Ya da 1 in 4üne mi gitmeliyim

 2. sema dedi ki:

  Ben devlet memuruyum, eşim öğretmen doğuda, eşim atandıktan sonra 1 yıl görev yapıp eş durumundan batıya geldi. Şimdi ben öğretmenliğe geçsem ve başka ile gitsem, eşimde benimle birlikte gelir mi

 3. Makbule dedi ki:

  Örneğin istanbula tayin almak istiyorum, vanda dört yıl çalıştım. İstanbula tayinim gerçekleştiğinde orda kaç yıl kalmak zorundayım ? Eğer orda yaşayamazsam kısa sürede ailemin yanına şanlıurfaya tayin almak istiyorum bu durum hakkında verebileceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler. 🙂

 4. Ahmet GÖKBURUN dedi ki:

  Elinize sağlık.

 5. Utku dedi ki:

  Merhabalar aday öğretmenlerin zorunlu hizmet süresini doldurmadan asker polis gibi meslek grubundan evlilik yapması durumunda atamaları ne şekilde oluyor bilgi verirseniz sevinirim

 6. Sümeyye aydın dedi ki:

  Merhaba sözleşmeliyim 3+1 sistemiyle 4 yıl Erzurum’da görev yaptım 4 yıllık hizmet alanında. Şimdi iller arası tayinde yine hizmet alanı 4 olan bi okul çıktı o okulda kaç yıl görev yapmak zorundayım acaba ?

  1. cansu dedi ki:

   Merhaba ben 657 ye tabi hemsireyim. 2 yil ağrı da kadrolu hemsireydim . Öğretmenliğe geçersem zorunlu 4 yıldan bu süre düşülürmü .

 7. Öznur Karabulut dedi ki:

  Merhaba. Zorunlu görevi 3 yıl olan bir okulda çalıştım.üç yıl sonunda il içi yaparak 5 yıllık bi okula geçtim.zorunlu doğu görevimi bitirip geldiğimi düşünürken 10 gün açığım çıktığı için hala Zorunlu görevimi yapıyor olarak gözüküyorum. Şu anda batı okulları açılmıyor. Açılanlarda 7 yıllık okullar. Oraları tercih edersem bu seferde Doğu görevim 7 yıla çıkmış olacak. Bu yüzden ben bi sene daha kalıp 5 yılımı tamamlamayı düşünüyorum. Fakat yine haziranda tercih yapacağımdan dolayı tam 5 yıl tamamlanmış olmayacak. Bu sorunu Nasıl çözebilirim? Ben eksik mi biliyorum. Doğu görevimin bitmesi için ne yapmam gerekiyor?

 8. Adım önemsiz dedi ki:

  Sadece öğretmenler memurluk yapıyor gibi makale yazmışsınız balığına öğretmenlerin zorunlu görevi yazsaydınız boşuna vakit kaybetmezdik

 9. Sanem dedi ki:

  Merhaba ben sağlık meslek lisesinden mezunum ve kpss ile milli eğitim bakanlığına atandım şu an bir yatılı okulda revir hemşiresi olarak görev yapıyorum. Benim burdan başka bir yere tayinimi aldırmam için minimum kaç yıl çalışmam lazım? Ve acaba sağlık bakanlığa geçmem mümkün mü eğer mümkünse Nasıl geçebilirim. Teşekkürler şimdiden :)

 10. Meryem ısık dedi ki:

  Merhaba ben 4.hizmet alanında muşta bir yıl çalıştım. Eş durumundan 4 yıl da Ankara da çalışıyorum. Eşim işi gereği tekrar muşa gidecek ben gitmek istemiyorum. Başka bir şehire başvurabilir miyim. Teşekkürler

 11. Tuğba coban dedi ki:

  Zorunlu hizmet bölgesiné tayin istedim ve zorunlu hizmetini tamamliyordum.1 yıl sonra çalıştığım okul zorunlu hizmetten çıkarıldı. Bu okulda çalıştığım sürece zorunlu hizmetten sayılıyor bunu biliyorum.ama talihsizlik ki okulun kapanma durumu var.ilçede zorunlu hizmet de sayılan başka okul yok. Kapanirsa ben tekrar zorunlu hizmet sayilan başka bir yere tayin istemem mi gerekiyor.benim isteğimin dışında gerçekleşti bu durum.kapanmasın okul ben zorunlu hizmetimi tamamlayıncaya kadar bu okulda çalışayım.tayin istemem gerekirmi? Bilgilendirirseniz çok memnun olurum

 12. esmanur dedi ki:

  Hemsireler sark gorevi zorunlulugu varmi

 13. zeynep dedi ki:

  öğretmenlik için, kişinin zorunlu hizmet bölgesi sayılan kendi memleketinde görev yapması mesela- urfa- zorunlu hizmet kapsamına girer mi yoksa başka bir yerde mi yapması gerekir?

  1. 2015 KPSS Güncel Bilgiler dedi ki:

   Merhaba Zeynep Hocam,
   öncelikle şunu belirtmeliyim. Her ilin doğu görevi olan yeri vardır. Ankaranında vardır, İstanbul’unda, Malatya’nın da Hakkari’ninde…
   Doğu görevi için önemli olan nokta hizmet bölgesi değildir, hizmet alanıdır.

   Şanlıurfa 2. Hizmet Bölgesi illerindendir. Bu ifadeye bakarak doğu görevidir ya da doğu görevi değildir yorumu yapamayız. Ancak her hizmet bölgesinde olduğu gibi urfa da hizmet alanına ayrılmıştır. Bu 6 hizmet alanının 1,2 ve 3. hizmet alanları doğru görevi sayılmaz. Bu İstanbul için de Ankara için de Diyarbakır için de aynıdır. Bir okulun doğu görevi sayılabilmesi için mutlaka ve mutlaka hizmet alanının 4,5 ya da 6 olması gerekir.

   Siz Şanluurfa’da hizmet alanı 4,5 ya da 6 olan bir okulu yazarsanız doğu görevi yapmış sayılırsınız.

 14. haydar dedi ki:

  eşim sağlık bakanlığında hemşire ve 3 yıldır görev yapıyor. benim MEB de bu sene 3 yılım dolacak. Zorunlu hizmet durumunda beni ve eşimi mi atamak zorundalar. Bu durumun muaflığı var mı. Yani hemşire eşimin doğu görevi olmamasına rağmen beni de doğu görevinden muaf sayarlar mı ?

  1. 2015 KPSS Güncel Bilgiler dedi ki:

   Hocam bu konuda bilgimiz malasef bulunmamaktadır. Sağlıklı bilgi için bulunduğunuz il ya da ilçedeki milli eğitim müdürlüğüne gitmenizde fayda var.

 15. Onur dedi ki:

  YARDIM !!!25 eylul 2013 te atandim 7ekimde başladım (ek 2atama) 2015 il disina tayini sirasinda mebbis hizmet suresi 2yil 3gundu .seneye 2016 da da 3yil 3gun civari olur.
  30 eylul baz alinirken atanma zamanimi .goreve baslama zamanimi .mebbis zamanini mi dikkate alinir.

  1. 2015 KPSS Güncel Bilgiler dedi ki:

   Hocam atanma tarihiniz ayrıdır, göreve başlama tarihiniz ayrıdır. Mebbiste normal şartlarda göreve başlama tarihinizin yazması gerekir. Ve atamalar için göreve başlama tarihi baz alınır diye biliyoruz.

 16. erdem dedi ki:

  zorun hizmet yıllarındaki tabloda bir yanlışlık mı var 1 öblgedeki ile 3bölgedekiler yer değiştirmesi gerekmiyor mu?.

  mesela 3bölge 4.alan 5 yıl olması gerekmiyor mu ? 3.bölge 5.alan 4yıl oması gerekmiyor mu? vs vs.

 17. murat dedi ki:

  hocam iki tablo arasında farklılık var gibi. 22 puan 7 yıl gözüküyor.