Yasama | Çözümlü Test – 2

Yasama | Çözümlü Test – 2

KPSS Anayasa Yasama Çözümlü Test 2 adlı online testimiz yayınlandı. Testimiz 10 çözümlü sorudan oluşmaktadır.

KPSS Anayasa Yasama Online Test Çöz

Yasama testini online olarak ücretsiz bir şekilde çözmek için aşağıda yer alan Başla seçeneğine tıklayınız.

Yasama Testi - 2 | Burak Hoca (Çözümlü - Açıklamalı)

Tebrikler - Yasama Testi - 2 | Burak Hoca (Çözümlü - Açıklamalı) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. %%TOTAL%% adet sorudan %%SCORE%% soruya doğru cevap verdiniz. Doğru Cevap Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% " Hakkınızdaki düşüncemiz " %%RATING%% " www.kpssguncelbilgi.com İstediğiniz konuya yönelik çözümlü KPSS Tarih testlerimize aşağıdaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
SıraTestin AdıSoru Sayısı 
1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
2-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test - 210 - ÇözümlüTesti Çöz
3-Türk - İslam Tarihi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
4-Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
5-Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Testi - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
6-20. Yüzyılda Dünya Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
7-20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
8-Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
9-Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test - 210 - ÇözümlüTesti Çöz
10-Osmanlı Yükselme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
11-Osmanlı Duraklama Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
12-Osmanlı Gerileme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
13-Osmanlı Dağılma Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliğine göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, bilgi edinme ve denetleme yetkileri arasından çıkarılmıştır?
A
Yazılı Soru
B
Gensoru
C
Genel Görüşme
D
Meclis Soruşturması
E
Meclis Araştırması
1 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. 1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ile Gensoru, TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yetkileri arasından çıkarılmıştır. Cevap: B (Gensoru)
Soru 2
1982 Anayasası’na göre TBMM toplantı yeter sayısı kaçtır?
A
TBMM üye tam sayısının yarısı
B
TBMM üye tam sayısının üçte biri
C
TBMM üye tam sayısının beşte biri
D
TBMM üye tam sayısının üçte ikisi
E
TBMM üye tam sayısının beşte dördü
2 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanma (toplantı) yeter sayısı TBMM üye tam sayısının üçte biridir. Bu sayı (600/3)’ten 200 milletvekiline denk gelmektedir. Cevap: B
Soru 3
1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yılın hangi ayının ilk günü kendiliğinden toplanır?
A
Ocak
B
Şubat
C
Eylül
D
Ekim
E
Aralık
3 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’nın 93. maddesine göre TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Cevap: D (Ekim)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre milletvekilliğini sona erdiren durumlardan biri değildir?
A
Cumhurbaşkanı seçilme
B
Ölüm
C
Kesin hüküm giyime
D
Dokunulmazlığın kaldırılması
E
Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevi sürdürmeye devam etme
4 numaralı soru için açıklama 
Milletvekilliği; -Kendiliğinden sona erebilir. (Cumhurbaşkanı seçilme, ölüm) -TBMM kararı ile sona erebilir. (İstifa, devamsızlık, milletvekilliği ile bağdaşmayan görevi sürdürmeye devam etme) -Mahkeme kararı ile sona erme (Kısıtlanma, kesin hüküm giyme) Bir kişinin ‘dokunulmazlığın kaldırılması’ milletvekilliğini sona erdirmez. Cevap: D
Soru 5
1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
8
5 numaralı soru için açıklama 
TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 seçim yapılır. Ayrıca unutmayalım 2017 Anayasa değişikliği ve Nisan 2018’de kabul edilen uyum paketine göre TBMM seçimlerinin süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Cevap: B (2)
Soru 6
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi kime aittir?
A
TBMM
B
Cumhurbaşkanı
C
Meclis Başkanı
D
Bakanlar Kurulu
E
Genelkurmay Başkanlığı
6 numaralı soru için açıklama 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Cevap: A (TBMM)
Soru 7
1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ile TBMM’ye, aşağıdaki kurumlardan hangisine üye seçme yetkisi verilmiştir?
A
Anayasa Mahkemesi
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Hakimler ve Savcılar Kurulu
D
Danıştay
E
Yüksek Seçim Kurulu
7 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ile TBMM’ye Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçme yetkisi verilmiştir. Hatırlayacağınız gibi HSYK’daki ‘Yüksek’ kelimesi kaldırılarak HSKY’nın yeni adı Hakimler ve Savcılar Kurulu oldu. Cevap: C (Hakimler ve Savcılar Kurulu)
Soru 8
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilme yeterlilikleri arasında yer almaz?
A
En az lise mezunu olmak.
B
Askerlikle ilişiğinin bulunmaması.
C
Türk vatandaşı olmak.
D
Kısıtlı olmamak.
E
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.
8 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’na göre milletvekili olabilmek için en az ilkokul mezunu olmak şartı vardır. Cevap: A (En az lise mezunu olmak.)
Soru 9
1982 Anayasası’na göre aşağıdaki durumlardan hangisinde TBMM’de gizli oylama yapılması zorunludur?
A
Af önerileri
B
Seçimlerin yenilenmesi
C
Güven oylaması
D
Kamu başdenetçisinin seçimi
E
Milletlerarası antlaşmaların onaylanması
9 numaralı soru için açıklama 
1982 Anayasası’na göre kamu başdenetçisinin seçimi sırasında yapılacak oylama gizli oylama olmak zorundadır. Diğer seçeneklerde belirtilen durumlar için yapılacak oylama açık oylama şeklinde yapılabilir. Çözüm: D (Kamu Başdenetçisinin seçimi)
Soru 10
1982 Anayasası’na göre yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar Resmi Gazete’de yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A
Aynı gün
B
7 gün
C
30 gün
D
45 gün
E
60 gün
10 numaralı soru için açıklama 
Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

[safir_descriptionbox header=”” id=”9773″ image=”” color=”#dae6f6″]

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 34 Average: 4.6]

2020 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Sınavları


YORUMLAR
 1. Furkan Şahin dedi ki:

  10. Soruda hata var. Aynı gün olması gerekiyor

  1. kpssguncelbilgi.com dedi ki:

   Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

 2. esradfgghb dedi ki:

  Soru 10 yanlis

  1. kpssguncelbilgi.com dedi ki:

   Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

 3. Mehmet şirin dedi ki:

  Hocam son sorunuz yanlış yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar aynı gün yürürlüğe girer

 4. bet dedi ki:

  güncel değil galiba son sou yayımlandığı gün olmalı