Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

Türk ve Dünya Edebiyatında İlkler

✓ Edebiyatımızda İlk realist roman hangisidir?
Cevap: Araba Sevdası / Recaizade Mahmut Ekrem

✓ Edebiyatımızda İlk psikolojik roman hangisidir?
Cevap: Eylül / Mehmet Rauf

✓ Edebiyatımızda İlk edebî roman hangisidir?
Cevap: İntibah / Namık Kemal

✓ Edebiyatımızda İlk tarihi roman hangisidir?
Cevap: Cezmi / Namık Kemal

✓ Edebiyatımızda İlk yerli roman hangisidir?
Cevap: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat / Şemsettin Sami

İlk yerli tiyatro eseri hangisidir?
Cevap: Şair EvlenmesiŞinasi /1859

Batılı tekniğe uygun ilk roman hangisidir?
Cevap: Aşk-ı Memnu / Halit Ziya Uşaklıgil

İlk çeviri roman hangisidir?
Cevap: Fenelon’dan Telemak / Yusuf Kamil Paşa / 1859

İlk köy romanı hangisidir?
Cevap: Karabibik / Nabizade Nazım

İlk pastoral şiir hangisidir?
Cevap: Sahra / A.Hamit Tarhan

Sahnelenen ilk tiyatro hangisidir?
Cevap: Vatan yahut Silistre / Namık Kemal

En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

İlk bibliyografya: Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun

İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi/ Tercüman-ı Ahval

İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi

İlk makaleyi yazan: Şinasî

Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit Tarhan/Eşber

Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A. Hamit Tarhan / Nesteren

İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim

İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

İlk siyasetname: Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig

Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

İlk didaktik şiir örneğimiz: Kutadgu Bilig

Aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul

Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin

Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem

İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi

Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi

İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal

Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner

İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım

Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :H.E.Adıvar / Ateşten Gömlek

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa

İlk divan şairi : Hoca Dehhani

Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay

 

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER

Deneme türünün kurucusu : Montaigne

İlk Modern Roman:  Servantes-Donkişot

İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev

Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron

Deneme türünün kurucusu : Montaigne

Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı

Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı

İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes

Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos

Kaynak: www.edebiyatbilgileri.com

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 1 Average: 5]
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.