Sözleşmeli Öğretmenlik ve Mülakat resmen geldi

27 Temmuz 2016’da yayınlanan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile öğretmen atamalarına mülakatla sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi.

Sözleşmeli Öğretmenlik ve Mülakat resmen geldi
A+
A-

OHAL sonrası yürürlüğe konulan ikinci KHK, 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu KHK’da sözleşmeli öğretmenlik atamasının nasıl olacağı, sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi ve sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayini meselesi belirlendi.

Kararnamenin 4. maddesinin 5. fıkrasıyla, MEB Teşkilat Kanununa şu hüküm eklenmiştir.

(6) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katma kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

www.kpssguncelbilgi.com ‘un Yorumu:

 • Sözleşmeli öğretmen atamaları öncelikle kalkınmada öncelikli illere yapılacak.
 • Sözleşmeli öğretmen alımında KPSS puanına göre en yüksekten başlanıp kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava yani mülakata tabi tutulacak.
 • Sözleşmeli öğretmenler atandıkları yerde 4 yıl görev yaptıktan sonra isterlerse bulundukları yerde kadroya geçecek. Burada 2 yıl daha görev yaptıktan sonra tayin isteyebilecek.
 • Sözleşmeli öğretmenin eş durumu tayininde, eşi sözleşmeli öğretmene tabi olacak.
 • Sözlü sınavın yani mülakatın detaylarını ise MEB belirleyecek.

Konu ile ilgili görüşlerinizi ya da sorularınızı YORUM PANELİNİ kullanarak bize iletebilirsiniz

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 0 Average: 0]
YORUMLAR
 1. öğretmen dedi ki:

  Öabt ye girenler doğrudan kadrolu mu olacak

 2. Leyla dedi ki:

  Zehra’ya kesinlikle katiliyorum. Ogretmen adaylari disinda pek cok kisi daha atanmak icin bu sinava girdi. Diger kadrolarla ilgili de bilgi paylasmaniz mutluluk verici olur.

 3. Furkan dedi ki:

  Mulakatin icerigi nedir acaba? mulakatta neyi olcecekler? binlerce aday var bu adaylarin her birisine kac dk sure ayrilacak ? Bu olcme islemini yapacak kisiler arasinda ne kadar adil , esit secim ve hatasiz olcme yapilabilecek?

 4. Zehra dedi ki:

  Başka atamalarla ilgili paylasurmlarda bulunabilir misiniz rica etsem? Sağlık alanı ,mühendislik alanı vesaire

 5. çağlar dedi ki:

  ins mülakat konusunda torpil yada başka şeyler dönmez çünkü fetocuların yaptığından farkı olmaz ve Kul hakkina girilmez kul hakkinin hem bu dünyada hem öbür dunyada affedilir yani yoktur yoksa adam 85 alıp 60 alan atanirsa yazık olur

 6. Merve dedi ki:

  Eşimin görevi stratejik personel olarak geçiyor aile hekimi kendisi. Yine o mu bana tabi olacak acaba sözleşmeli olarak atanirsam

 7. Poyraz dedi ki:

  Hocam Çevre Müh veya İş güvenliği uzmani atasinlar artik. Mühendis olalim dedik vatana millete güzel iş yapalim dedik. Ama atamamiz yok. Artik nereye hangi pozisyona olursa olsun atanmaya bakiyoruz. Bir çözüm bulsunlar bize.