2018 KPSS A Grubuna Nasıl Çalışılır?

2018 KPSS A Grubuna Nasıl Çalışılır?

KPSS A grubu derslerine nasıl çalışılır? KPSS-A derslerinde nasıl başarılı olunur? KPSS-A ders çalışma tavsiyesi? KPSS-A grubu sınav hazırlık nasıl olur? KPSS A nasıl yüksek puan alınır?

Hukuk Zümresinden

Değerli KPSS adayları

ÖSYM tarafından her yıl yapılan alan grubu sınavlarında belirleyici derslerden biri olan hukuk grubu derslerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Hukuk dersinde başarı elde edebilmek için temel şartımız bu derse karşı olan ön yargılarımızı bir kenara bırakarak verimli çalışma ile sınavda 20 ile 30 arası nete ulaşabilmektir.

Ezber olarak algılanan ve oldukça detaylı olduğu düşünülen hukuk dersleri için çok çalışmak yerine verimli çalışmak sizler için belirleyici olacaktır. Hukuk dersi 7 ayrı daldan oluşmaktadır. Bunlar:

  • Anayasa hukuku

  • İdare hukuku

  • Ceza hukuku

  • Borçlar hukuku

  • Ticaret hukuku

  • Medeni hukuk

  • İcra iflas hukuku’dur.

Bu dallarla ilgili çalışma yaparken özet çıkarmak ve yazarak çalışmak sizler açısından vakit kaybına sebep olacaktır. Zira sınava hazırlık süresini ve diğer alan grubu derslerini göz önünde bulundurursak özet çıkararak çalışmak pek mümkün olmayacak ve sizler için yorucu olacaktır. Derslerimizde anlatılan gerekli detaylar üzerinde yoğunlaşarak ders bitiminin ardından anlatılmış olan konu başlığını en az iki
kez okuyarak o konuya ilişkin çözümlü soruları çözmek, ardından çıkmış sınav sorularını çözmek gereklidir. Konu tamamen bitmeden soru çözümü yapılmamalıdır.

Tüm hukuk dallarını aynı anda peş peşe çalışmak verimli olmayacaktır. Bunun yerine kamu hukukunu ayrı özel hukuku ayrı şekilde çalışmalı ve gerekli detayların tekrarı ardından bol soru çözümü yapılmalıdır. Konunun bitiminden sonra öğrenilen konuları sorular üzerinde yorumlamak en önemli adımlardan biridir.

ÖSYM sınavlarında hukuk dersi ortalamalarının çok yüksek olmamasının temel sebebi bu dersi son ana bırakmak ve soru çözümlerine gereken önemi vermemektir. Disiplinli bir çalışma ile ideal netlere ulaşmak mümkün olacaktır.

İktisat Zümresinden

Sevgili öğrenciler…

İktisat yani ekonomi bildiğiniz üzere bir bilim dalıdır. Bir sistematiği vardır, iktisadi olayları neden-sonuç sistematiğine göre inceler; kısacası belirli bir mantık silsilesi içinde hareket eder. Kendince bir terminolojisi vardır ve kendince bir mantık disiplinine sahiptir…

İktisat genellikle matematik tekniğini kullanarak söylenen ya da öngörülen iktisadi olayı ispatlamakla mükelleftir. Burada anlatmak istediğimiz şey iktisada çalışırken ezberlemekten ziyade mantığını kavrayın ve “Neden böyle söylenmiş/söylemiş olabilir”, “Başka şekilde nasıl söylenebilir ya da ifade edilebilir” gibi sorularla mantığını kavramaya çalışın yani iktisat dersi (özellikle mikro, makro, para ve banka…) zordur klişesinden kurtulmak için sürekli konunun mantığını kavrayın.

Hiç iktisat bilmeyen ya da lisansta iktisat dersi hiç almayan bir öğrencinin bile aşağıdaki çalışma planını uygulaması durumunda başarılı olacağı kaçınılmazdır. Bu planı uygulayan ve “Akademi A”ya neredeyse sıfır iktisat ile gelen ve başarılı olan çok sayıda öğrencimizin belgeleriyle mevcut olduğunu belirtmek isteriz.Çalışma planınız aşağıdaki gibi olacaktır;

1) Doğru kaynaklarla çalışmak; piyasadaki populist ve sınavlara göre konu anlatımı yapan kaynaklardan kaçınmak, mümkünse her bir ders kaynağını Türkiye’de kendi alanında kendini ispatlamış kaynaklardan faydalanmak ki bunun için 15 yıllık tecrübeye sahip hocalarımızdan fikir almak ve bunun dışına çıkmamak…

2) İktisat terminolojisini bilmek; iktisat derslerinde geçen iktisadi kavramları öncelikle bir an önce öğrenmek okuma yaparken işinizi kolaylaştıracaktır.

3) İşlenen konuya zamanında çalışmak; dersin işlendiği hafta içinde en az 3 kere okuyup ilgili konuyla ilgili en az 30 soru çözmek ve soru çözerken konu anlatımında çözümünü aramak yani sürekli konu tekrarı yapmak, unutulmasın ki amaç soru çözümü değil konuyu kavramak çünkü KPSS ve diğer kurumların birçoğu çıkmış soruları pek sormazlar.

4) Konular ya da dersler arasındaki bağıntıya dikkat etmek, her konuyu ya da üniteyi tekrar ederken muhakkak önceki konuları kısaca özet çıkarmak ve özetleri sıklıkla gözden geçirmek. Bunları yapmanız durumunda göreceksiniz ki “iktisat zordur” klişesi sizin için artık geçerli olmayacaktır,sadece diğer rakipleriniz için klişe olmaya devam edecektir. Evet iktisat zordur ama çalışmayan için zordur…

Muhasebe Zümresinden

Değerli kariyer meslek mensubu adayları;

Kamu Personeli Seçme Sınavına giren aday sayısının her yıl artış göstermesi, buna karşın kariyer meslek kadrolarının aynı düzeyde artış göstermemesi, Kamu Personeli Seçme Sınavını daha değerli ve bu süreci başarılı bir şekilde yürütmeyi daha önemli bir hale getirmektedir.

KPSS Alan bilgisi sınavında her dersin önemi büyük olmak ile birlikte, geçmiş yıl sınav istatistikleri incelendiğinde Muhasebe dersinin KPSS Alan bilgisi oturumunda en az net çıkarılan ders olduğu görülecektir. Bu sonuç Muhasebe dersini çok daha önemli bir hale getirmektedir.

Muhasebe dersinin en az net yapılan ders olmasının en büyük nedenlerinden biri bu dersin zor olduğu algısının adaylar arasında yerleşmesidir. Yerleşik olan bu algının aksine muhasebe dersi öğrenilmesi kolay, doğru cevabı net olan bir derstir. Bu derse çalışırken öncelikle “Zor Ders” algısını yıkmamız gerekir. Ayrıca muhasebe dersinin “Kırılma Noktasının” olduğunu, bu eşiği aştıktan sonra soruların rahatlıkla yapılacağının unutulmaması gerekir. Zaten sınav istatistikleri incelendiğinde, adaylar tarafında muhasebe dersinden yapılan netlerin 1-5 net arası ile 18-30 net arasında yoğunlaştığı görülmektedir.

Bu istatistikten çıkarılacak sonuç, muhasebenin mantığını öğrendiğimizde zorlanmadan tüm sorular hakkında fikir sahibi olacağımızdır.

Muhasebeyi kısaca; işletmelerin mali nitelikteki olaylarını kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve yorumlayan bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Tanımdan da yola çıkarak, muhasebe dersinin kabaca iki aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki mali nitelikteki olayların doğru anlaşılması, ikincisi ise mali nitelikteki bu olayların “Muhasebe Diline” dönüştürülmesi, yani muhasebeleştirilmesidir. Genel Muhasebe sorusunun doğru çözülmesi de buna bağlıdır. Öncelikle soruda işletmenin karşılaştığı mali nitelikteki olayın doğru anlaşılması, daha sonra mali nitelikteki bu olayın muhasebe diline dönüştürülmesi yani muhasebeleştirilmesi gerekir. İşletmelerin muhasebe kayıt sistemlerinde dil birliğinin oluşturulması için mali nitelikteki işlemler Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde muhasebeleştirilir.

Muhasebe öğrenilmesi kolay olduğu gibi unutulması da çok kolay olan bir derstir. Bütün dersler de olduğu gibi muhasebe dersinde de tekrarlar çok önemlidir. Muhasebe öğrenirken yeni bir dil öğrendiğimizi ve tekrar edilmediği takdirde unutulmasının doğal olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.

Maliye Zümresinden

KPSS-A sınavında Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Borçlanma, Özel Vergi Hukuku, Genel Vergi Hukuku ve Maliye Politikası kısımlarından oluşmaktadır. KPSS-A sınavında maliye bölümünde başarılı olmak için konunun bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Tarihçesi, gelişimi, güncel durumu, ülke içerisindeki yapısı birbirinin tamamlayıcı parçalarını oluşturmaktadır ve büyük resmi görerek, konu bütünlüğü göz önünde bulundurularak bu parçalar incelenmelidir.

Bütün bu kısımlar geçmiş dönem uygulamalarından başlayarak günümüze kadar ki sürece kadar devam eden işleyişi ifade etmektedir. Bu yüzden belli bir sıra takip edilerek konular irdelenmeli ve bağımsız, parça parça çalışmalardan uzak durulmalıdır. Anlaşılmadan geçilen kısım bir sonraki kısmın anlaşılmasını da daha zorlaştıracaktır. Maliye her ne kadar bağımsız bir bölüm olarak yer alsa da iktisat bilimden ihtiyaçlar doğrultusunda koptuğu için maliye bölümünün mantığının kavranmasının iktisat bölümüne de katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalı, ezber yöntemi yerine tarihi süreç içerisindeki mantığı kavranılmalıdır. Bu hususların dikkate alındığı disiplinli bir çalışmanın üzerine geçmiş yıl sorularının iyice özümsenerek çözülmesi ile birlikte KPSS-A bölümlerinden en fazla başarın sağlanacağı bölümlerden biri maliye bölümü olacaktır.

kaynak: www.akademialan.com

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 0 Average: 0]

2020 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Sınavları


YORUMLAR
  1. Merve dedi ki:

    Bunun gibi bir de fen bilgisi öğretmenliği için bilgi verebilir misiniz

  2. alper özcan dedi ki:

    güzel bir yazı