İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | Çözümlü Test – 1

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi | Çözümlü Test – 1


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi - 1 | Mustafa Fırat (Çözümlü - Açıklamalı)

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi - 1 | Mustafa Fırat (Çözümlü - Açıklamalı) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. %%TOTAL%% adet sorudan %%SCORE%% soruya doğru cevap verdiniz. Doğru Cevap Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%% " Hakkınızdaki düşüncemiz " %%RATING%% " www.kpssguncelbilgi.com İstediğiniz konuya yönelik çözümlü KPSS Tarih testlerimize aşağıdaki tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.
SıraTestin AdıSoru Sayısı 
1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
2-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test - 210 - ÇözümlüTesti Çöz
3-Türk - İslam Tarihi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
4-Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
5-Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Testi - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
6-20. Yüzyılda Dünya Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
7-20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
8-Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
9-Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Test - 210 - ÇözümlüTesti Çöz
10-Osmanlı Yükselme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
11-Osmanlı Duraklama Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
12-Osmanlı Gerileme Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz
13-Osmanlı Dağılma Dönemi Test - 110 - ÇözümlüTesti Çöz

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden Uygurların, yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi günlük hayatlarında yer almıştır?
A
Müzik
B
Fresko
C
Onluk Sistem
D
Ticaret
E
Tiyatro
1 numaralı soru için açıklama 
Uygurlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Yerleşik hayata geçen Uygurlar, Fresko (Duvar Süsleme Sanatı) ve minyatür sanatının ilk örneklerini de vermişlerdir.
Soru 2
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin yıkılması Kavimler Göçü’nü doğrudan etkilemiştir?
A
Batı Hunlar
B
Uygurlar
C
II. Göktürk Devleti
D
I. Göktürk Devleti
E
Büyük Hun Devleti
2 numaralı soru için açıklama 
Asya (Büyük) Hun Devletinin dağılmasının ardından Hunların Karadeniz’in kuzeyine doğru gelmeleri sonucunda bu bölgede yeni bir göç hareketi başlamıştır. Ve bu göçler ile beraber bir çok topluluk Avrupa’nın içlerine doğru göç etmeye başlamıştır. Dünya tarihinde meydana gelen en büyük kitlesel göç hareketine “Kavimler Göçü” adı verilmiştir.
Cevap: Büyük Hun Devleti
Soru 3
Orta Asya’da yapılan kazılarda, İslamiyet öncesi Türk devletleri döneminde yapılmış,
I. Sulama kanalları,
II. Tahıl saklama kapları,
III. Değirmen taşları,
IV. Sabanlar
bulunmuştur. Bu kalıntılardan hangileri İslamiyet öncesi Türk devletleri döneminde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır?
A
Yalnız I
B
I,II ve III
C
I ve III
D
I ve IV
E
I,II,III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya’da yapılan kazılarda Sulama Kanalları ile Sabanların bulunması Türklerin tarım ile uğraştığının doğrudan kanıtıdır. Ancak tahıl saklama kapları ile değirmen taşları tarım yapıldığının doğrudan kanıtı olamaz. Dışarıdan alınan buğday ve tahıl ürünleri saklama ve değirmende öğütmek için kullanılabilir.
Cevap: Sulama Kanalları ve Sabanlar
Soru 4
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde töre zamana ve şartlara göre değişebilir. Ancak her konuda değişiklik yapılmaz.
Aşağıdakilerden hangisinde “törede” değişiklik yapılabilir?
A
Adalet
B
Yaptırım
C
Faydalık
D
Eşitlik
E
İnsanlık
4 numaralı soru için açıklama 
Töre'nin değişmez hükümleri 4 tanedir. Bunlar:
1- Adalet
2- Faydalık
3- Eşitlik
4- İnsanlık

Cevap: Yaptırım
Soru 5
Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han’ın, Çin’e karşı üstünlük sağlamasına rağmen, Çin’den toprak talep etmemesi aşağıdakilerden hangisine verdiği önemin göstergesidir?
A
Askeri Yapı
B
Ticari Yapı
C
Etnik Yapı
D
Siyasi Yapı
E
İdari Yapı
5 numaralı soru için açıklama 
Mete Han Çin’e birçok sefer düzenleyip başarılı olmasına rağmen Çin'den toprak talebinde bulunmamasının sebebi, Çin toplumu içerisinde asimile olunabileceği düşüncesidir. Bu da etnik yapı ile ilgilidir.

Cevap: Etnik Yapı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde askeri tecrübenin gelişmesine daha fazla ortam hazırlamıştır?
A
Veraset Anlayışı
B
Ticaret
C
Göçebe Yaşam
D
Maniheizm
E
Çinlilerden Etkilenilmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Göçebe yaşam tarzı sayesinde İslamiyet Öncesi Türk Devletleri at üstünde sürekli güçlü ve kuvvetli olarak her daim savaşa hazır olarak yaşamlarını devam ettirmişlerdir.

Cevap: Göçebe Yaşam
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimiyle ilgili bir kavram değildir?
A
Kurultay
B
İlteber
C
Toygun
D
Şanyü
E
Ongun
7 numaralı soru için açıklama 
Kurultay: Danışma Meclisi
İlteber ve Şanyü hükümdarlık unvanları
Toygun: Kurultaya katılma hakkı olan kişilere verilen isimdir.

Cevap: Ongun
Soru 8
İlk Türk devletleriyle ilgili olarak;
I. Codex Cumanicus Kıpçak Türk şivesi ile yazılmış bir sözlüktür.
II. Alp Er Tunga Şehname adlı esere konu olmuştur.
III. Sibirler ticarette Bizans parasını kullanmışlardır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?
A
I ve II
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Codex Cumanicus sözlüğü Kıpçak Türk şivesiyle yazılmıştır. Alp Er Tunga, Şehname'ye konu olmuştur. Sibirler, ticarette Bizans parasını kullanmıştır.

cevap: I,II ve III
Soru 9
İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A
Oğuzlar Avrupa’ya göç etmemiştir.
B
Kavimler göçü Göktürklerin yıkılması üzerine gerçekleşmiştir.
C
Batı Hunlarının kurucusu Atilla’dır.
D
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.
E
Orta Asya’daki Türk devletleri en çok Bizans ile mücadele etmiştir.
9 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya(Büyük) Hun Devleti'dir.

cevap: Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.
Soru 10
İlk Türk devletlerinde Kurultay'da alınan savaş, barış gibi önemli konuların kararları kağanı bağlamazdı.
Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?
A
Son karar meclisi
B
Kurucu meclis
C
Olağanüstü meclis
D
Ulusal meclis
E
Danışma meclisi
10 numaralı soru için açıklama 
Kurultayın aldığı kararların kağanı bağlamaması, kağan'ın tek yetkili olduğunu gösterir. Bu durum­da Kurultay, danışma meclisine benzemektedir.

cevap: Danışma Meclisi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 164 Average: 4.7]

2021 KPSS Güncel Bilgiler Tamamı


YORUMLAR
 1. Nur dedi ki:

  Teşekkür ediyorum bu guzel soruları hazırlayan emektar hocalarımıza.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 2. Pınar dedi ki:

  Çok güzel elinize saglik.

 3. mehmet dedi ki:

  elinize sağlık cok teşekkür ederim..mükemmel bi uygulama…….

 4. Serdar dedi ki:

  Harika bir uygulama teşekkürler 🤗

 5. SİNAN dedi ki:

  9. SORUYA İSKİTLER AKLIMA GELİNCE E Yİ İŞARETLEDİM FAKAT İSKİTLİR BOYDU AMA ORTA ASYADA ÇİN LE SAVAŞMADIK MI

 6. Murat dedi ki:

  İkili

 7. Esra dedi ki:

  islamiyet öncesi tarih testiniz çok başarılı olmuş hocam
  testlerin devamı gelecek mi

 8. Zeki dedi ki:

  Şahname ferdefsi tarafından gaz eli Mahmut sunulan İran efsanesi değil mi Alper tunga nasıl olur

  1. kpssguncelbilgi.com dedi ki:

   Şehname, epik mesnevi şeklinde ve aruzun Feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıy­la yazılmıştır. Eski İran-Turan hükümdarlarının efsaneli ve çok maceralı tarihle­rini, cihangirliklerini anlatmıştır. Destanda en çok eski İran-Turan (Fars-Türk) sa­vaşları ve münasebetleri üstünde durulur. Türk (Saka) kağanı Alp Er-Tunga (bu­rada Efrasiyab) Şehnamenin baş kişilerinden biridir.

 9. Oruc dedi ki:

  soru 1 ticaret olması gerekmiyor mu ? ticaretin yapılması günlük yaşantıda duvar süslemekten daha çok fazla değilmidir?. yanlış anlamayın sadece mantıklı olarak soruyorum bir hata yok değil mi ? çünkü ticareti her an yapabilirsin ama duvar süsleme öyle değil saatlerini belkide tüm gününü alır . hergünde yapmazlar herhalde :D ama ticaret günün her anı yapılabilir . aydınlatın beni rica ediyorum kafama takıldı .

  1. 2018 KPSS Güncel Bilgiler dedi ki:

   “Uygurların, yerleşik hayata geçmeleriyle” diyor.

   Basit mantıkla, Oysa ticaret yerleşik hayata geçilmeden de yapılabilir.

  2. Filiz dedi ki:

   Ticaret her koşulda yapılabilir bu yerleşik hayatın tam kanıtı olmaz. Uygurlardan öncede insanların yaşadıkları yerler vardı fakat Uygurlar tam anlamıyla evler yaparak bir şehirleşmeye geçiyor. Evin olması 4 duvarının var olması demek. Maniheizm dininin 17 tane kuralı var bunlardan bir tanesi resim yapmaktır. Zaten mani o donemde yaşayan bir ressam. Dolayisiyla insanlar evin duvarlarına resim yaparlarmış orada yaşayan herkes bunu yapmak zorundaymis. Bu sanatlara fresko deniliyormus bu yüzden yerleşik yaşamın olduğunu gösteren kanıt fresko cevabıdır.

 10. hepondokuz dedi ki:

  sayfa çok güzel evet ama benim daha çok çalışamam lazım…6 yıl sonra ilk defa test çözüyorum ve sanırım daha çokkk çözmem gerekecek. :/

 11. Emir dedi ki:

  Emeğinize sağlık

 12. Bekir çil dedi ki:

  Oğuzlar Avrupa’ya göç etmedi ki
  Uzlar göç etti

  1. tuğba dedi ki:

   oğuzların avrupaya göç eden koluna uz deniyor, şöyle de diyebiliriz, hristiyan oğuzlara uz denmiştir.

 13. Tugba dedi ki:

  Kaliteli sorular emeğinize saglik

 14. BEDO dedi ki:

  EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER ELİNİZE SAĞLIK

 15. Evrim dedi ki:

  10 da 8 emeği geçen herkese teşekkürler

 16. ysn dedi ki:

  uygurlar tiyatronun da ilk örneklerini verdiler orta oyunu ile

 17. Zero dedi ki:

  9.soruda hata var sanırım. Batı Hunların kurucusu Balamir. Sorunun cevabı çok tutarsız

  1. 2016 KPSS Güncel Bilgiler dedi ki:

   Soru da hata yok hocam, soruyu biraz daha dikkatli okuyabilir misiniz?
   İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? diyor soru

 18. metehan dedi ki:

  Arkadaşlar, özellikle sayısalcılar için kabus olan tarih dersi için yeni bir çalışma yöntemi buldum. Normal çalışmalara ek olarak kullanıldığında faydalı olan, zihninizin sınav anında olaylar arası bağlantı kurmasını kolaylaştıracak bir yöntem. Hep birlikte, sıkılmadan, şarkılarla tarih öğrenelim

 19. Yunus emre dedi ki:

  Hocam elinize sağlık çok iyi sorular devamını bekleriz he bu arada 10da 8 ;))

 20. Süleyman GÜNDÜ dedi ki:

  Harikaydı cok beğendim Allah yapanlardan razı olsun

 21. aydan dedi ki:

  Aşağıdakilerden hangisi milat önce yapılan Türk göçlerinin sebepleri arasında değildir?
  A)kaynakların tükenmesi
  B)Hayvan hastalıkları
  C)Tarım arazilerinin yetersizliği
  D)Boylarından arası mücadele
  E)Iklim şartları
  Cvp.C şıkkı
  Bu soru biraz kafamı karıştırdı. Temel geçim kaynağı tarım değil de hayvancılık olduğu için mi tarım göç sebebi değil.
  Cevaplarsanıź çok memnun olurum. Teşekkürler.

 22. Mücahit dedi ki:

  10. soruda bi sıkıntılı olabilir mi? İslam Öncesi Türk Devletlerinde kurultay danışma meclisi değil aynı zamanda karar meclisiydi. Hatta Kağanı görevden almaya bile yetkileri vardı. Buda Türklerin yönetiminin mutlak monarşili yönetim olmadığını gösterir Soruyu doğru yaptım ama kurultayda alınan kararlar Kağanı bal gibi de bağlıyordu… Unutmayın bunlar güncel çünkü tarih sürekli değişiyor hatta en çok değişen bile diyebiliriz… Saygılar kolay gelsin.
  .

 23. Metin Keleş dedi ki:

  7. Sorum yanlış tek

 24. Sabri dedi ki:

  Ellerinize sağlık güzel bir site…

 25. Sabri dedi ki:

  Test 1 D6 Y 4. Test2 D10 Y 0

 26. Seçkin dedi ki:

  teşekkürlerrr

 27. Fatma dedi ki:

  Onda yedi yaptim.Çok güzel hazırlanmış bir testti.Teşekkürler. ..

 28. Fatma dedi ki:

  Harika bir test ve uygulama. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim