Güven Ağ | Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soru – Cevap


Briand- Kelog Paktının öncüleri veya mimarları olan devlertler kimdir?

-Fransa-ABD

Soru-2)Rapollo Antlaşması kimler arasında imzalandı?

-I. Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliği ile Alman Weimer Cumhuriyeti

Soru-3)Meiij Restarosyunu ile kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülke hangisidir?

-Japonya

Soru-4)II. Dünya Savaşı sırasında Türkiyede çıkarılan vergiler hangileridir?

-Varlık Vergisi
-Milli Koruma Kanunu (doğrudan vergi değil)
-Toprak Mahsulleri vergisi

Soru-5)Demokrat Parti hangi yıllar arasında iktidarda kalmıştır?

-1950-1960

Soru-6)Sürrealizmin öne cıkan temsilcisi kimdir?

-Salvador Dali

Soru-7)Köy Enstitülerinin kurucuları kimlerdir?

-İsmail Hakkı Tonguç
-Hasan Ali Yücel

Soru-8)Atatürkü Koruma Kanunu kimin başbakanlığı veya hükümeti döneminde çıkarılmıştır?

-Adnan Menderes (Demokrat Parti)

Soru-9)Demokrat Partinin kurulmasına sebep olan kanun nedir?

-Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

Soru-10)Demokrat Parti Döneminde kurulan ilk Üniversite hangisidir?

-KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Soru-11)Türkiyede ilk internet hangi üniversitede kullanılmıştır?

-ODTÜ

Soru-12)Bizim Deniz Politikası hangi ülkenin dış siyaset kaderini belirlemiştir?

-İtalya (Mussoloni)

Soru-13)Yaşam Sahası Politikası hangi ülkenin dış siyaset kaderini belirlemiştir?

-Almanya (Adolf Hitler)

Soru-14)Sömürgeye uğramış Asya ve Afrika devletlerinin 1955 yılında düzenlediği konferans hangisidir?

-Bandung

Soru-15)II. Dünya Savaşı sırasında toplanmayan konferans hangisidir?

-Bandung

Soru-16)İstanbul Teknik Üniversitesi kimin cumhurbaşkanlığı döneminde kurulmuştur?

-İsmet İnönü

Soru-17)Ankara Milli Kütüphane kimin kimin cumhurbaşkanlığı döneminde kurulmuştur?

-İsmet inönü

Soru-18)Devlet dairelerinden Atatürkün resminin kaldırılması hangi başbakan dönemindedir?

-Refik Saydam

Soru-19)Varlık Vergisi kimin başbakanlığı döneminde çıkarılmıştır?

-Şükrü Saracoğlu

Soru-20)Milli Koruma Kanunu kimin başbakanlığı döneminde çıkarılmıştır?

-Refik Saydam

Soru-21)Atillanın Batı Roma Seferis sırasında Batı Roma Kralı kimdir?

-III. Valentinus(Diğer pdf de Basilyos demişim o doğru değil bu doğrusu.)

Soru-22)İsrail Devletinin kurulmasını sağlayan Balfaor Deklarasyonunu yayınlayan devlet kimdir?

-İngiltere

Soru-23)Yahudi Devleti adlı eser kime aittir?

-Theodor Herzel

Soru-24)Ortadoğuda İsrail-Arap Savaşlarının başlama sebebi nedir?

-İsrail Devletinin kurulması

Soru-25)İsrailin kuruluşunu ilk tanıyan müslüman devlet kimdir?
-Türkiye (İsmet İnönü)

Soru-26)Montrö Boğazlar Sözleşmesini imzalayan Türkiye Dışışleri bakanı kimdir?
-Tevfik Rüştü Aras

Soru-27)Kadife Devrimi ile demokraside atılım yapan ülke hangisidir?
-Çekoslovakya

Soru-28)Üç Tarzı Siyaset adlı eser kime aittir?
-Yusuf Akçura

Soru-29)Hatay Cumhuriyetinin ilk başbakanı kimdir?
-Abdurahman Melek

Soru-30)Hatay Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
-Tayfur Sökmen

Soru-31)II. Dünya Savaşında Türkiyede ki başbakanlık yapanlar kimlerdir?
-Refik Saydam
-Şükrü Saracoğlu

Soru-32)II. Dünya Savaşında Türkiyede Genelkurmay başkanlığı yapanlar kimlerdir?
-Fevzi Çakmak
-Kazım Orbay

Soru-33)İtalya ve Almanyaya Savaş ilan edenlerin Birleşmiş Miletlere alınacağını belirten konferans hangisidir?
-Yalta Konferansı

Soru-34)1877-1878(93 Harbi) Osmanlı Rus Savaşında Aziziye Tabyalarında mücadele veren Türk kadını kimdir?
-Nene Hatun

Soru-35)Birleşmiş Milletler hangi konferanste belge ile kurulmuştur?
-Sanfiransisco Konferansı

Soru-36)Demokrat Partinin kurucuları kimlerdir?
-Celal Bayar
-Adnan Menderes
-Fuat Köprülü
-Refik Koraltan
(Fatin Rüştü-Nuri Demirağ,Fevzi Çakmak yok.)

Soru-37)Demokrat Partinin 1947 yılında yayınladığı bildirinin adı nedir?
-Hürriyet Misakı

Soru-38)Demokrat Parti tarafından cıkarılan ilk kanun hangisidir?
-Arapça Ezan Yasağının Kaldırılması Kanunu

Soru-39)1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun başkanı kimdir?
-Sıddık Sami Onar

Soru-40)1982 Anayasasını hazırlayan komisyonun başkanı kimdir?
-Orhan Aldıkaçtı

Soru-41)Türkiyede Ortaöğretim eserini kaleme alan Köy Enstitülerinin kurucu mimarı kimdir?

-Hasan Ali Yücel

Soru-42)ABD nin kendi kıtasına çekilmesi politikasının adı nedir?
-Monroe Doktrini

Soru-43)Sedan Savaşında Fransayı yenerek siyasi birliğini sağlayan devlet hangisidir?
-Almanya

Soru-44)Boxer Köylü Ayaklanması hangi ükede yaşanmıştır?
-Çin

Soru-45)Çin Kültür Devrimini başlatan lider kimdir?
-Mao

Soru-46)Çinde Boxer Ayaklanmasına sebep olan gizli örgüt hangisidir?
-Yihe Guan

Soru-47)Yüz Gün Reformu ile kalkınma hamlesi gerçekleştiren devlet hangisidir?
-Çin

Soru-48)Kırmızı (Kızıl) Kitap ile Çin de düşüncelerini dile getiren lider kimdir?
-Mao

Soru-49)Modern Japonyanın kurucusu kimdir?
-Mutso Hito (Meiiji Restarosyonu)

Soru-50)İtalyada görülen gizi örgütler hangileridir?
-Kara Gömlekliler (II. Dünya savası öncesi süreçte)
-Kırmızı Gömlekliler
-Carbonari (İtalyanın siyasi birliğini sağlaması aşamasında)

Soru-51)Lenin tarafından tarafından ortaya atılan ekonomik politika hangisidir?
-NEP

Soru-52)Keşmir Meselesi hangi ülkeler arasında yaşanmıştır?
-Pakistan-Hindistan

Soru-53)Baas Partisi hangi ülkede reformsal yenilikler yapmıştır?
-Irak

Soru-54)KKTC hangi yıl bağımsız devlet olarak kurulmuştur?
-1983

Soru-55)Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin başkanı kimdir?
-Kazım Özalp

Soru-56)Scala Nutku ile devleti devletleştiren ve herkesi devlete bağlamaı dile getiren lider kimdir?
-Benito Mussoloni

Soru-57)Türkistan Milli Hareketinin kurucusu kimdir?
-Zeki Velidi Togan

Soru-58)İzafiyet Teorisini ortaya atan bilim adamı kimdir?
-Albert Einstain

Soru-59)Pearl Harbor Baskınını düzenleyen devlet kimdir?
-Japonya

Soru-60)Parl Harbor Baskını üzerine savaşa dahil olan devlet hangisidir?
-ABD

Soru-61)Japonya Pearl Harbor Baskınını hangi ülkeye yönelik düzenlemiştir?
-ABD

Soru-62)II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletlerin Türkiyeyi Savaşa sokmak için düzenledikleri konferanslar hangileridir?
-Kahire
-Adana

Soru-63)Kurtulan Avrupa Hakkında Bildiri hangi konferansa aittir?
-Yalta

Soru-64)II. Dünya Savaşını başlatan devlet hangisidir?
-Almanya

Soru-65) Almanya nereye saldırarak II. Dünya Savaşını başlatmıştır?
-Polanya

Soru-66)Ping Bang Diplomasisi hangi ülkeler arasında yaşanmıştır?
-Çin ve ABD

Soru-67)ABD nin Türkiyedeki Jüpiter Füzelerini sökmesine sebep olan olay nedir?
-Küba Bunalımı (SSCB-ABD arasında yaşanmıştır.)

Soru-68)Bağlantısızlar(Üçüncü Dünya Ülkeleri) öncülü olan devletler hangileridir?
-Mısır-Yugoslavya- Hindistan

Soru-69)Türkiyede halkoyuna sunularak kabul edilen anayasalar hangileridir?
-1961 Anayasası
-1982 Anayasası

Soru-70)Kıbrısta Rumların zararlarına yönelik Türkler tarafından kurulan örgütler hangileridir?
-Türk Mukavemet Teşkilatı
-Volkan Teşkilatı

Soru-71)ASALA nın kuruluş merkezi neresidir?
-Beyrut

Soru-72)1983 yılında Orly Katliamı ile adını duyuran Ermeni örgütü hangisidir?
-ASALA

Soru-73)Ermenilerin ilk örgütünün adı nedir?
-Armegenon

Soru-74)1950 lerde Yorgo Gravis tarafından kurulan Yunan emellerine hizmet eden örgüt hangisidir?
-EOKA

Soru-75)Arap Dünyasında yeniden doğuşu simgeleyen siyasi anlayış hangisidir?
-BAAS

Soru-76)İslam Konferansı Örgünün kurulmasına sebep olan gelişme nedir?
-Kudüs El Aksa Caminin kundaklanması

Soru-77)İslam Konferansı Örgütünün ilk Türk sekreteri kimdir?
-Ekmelettin İhsanoğlu (çatı)

Soru-78)Hindistan bağımsızlık harekatının öncüsü olan, Hindistanda Ulusun Babası ilan edilen lider kimdir?
-Mahatma Gandi

Soru-79)1967 yılında Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler tarafından kurulan ekonomik, ticari işbirliği ilke edinen oluşum nedir?
-ASEAN

Soru-80)Yumuşama Döneminin liderleri kimlerdir?
-Kennedy-Kruşçev

Soru-81)Yumuşama Döneminin kurucu devletleri kimlerdir?
-ABD- Rusya

Soru-82)Arap- İsrail Savaşları sonucunda 1978 yılında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Camp Davıd Antlaşması

Soru-83)Arap-İsrail devletleri arasında yaşanan savşlar sonucunda imzalnan Camp Davıd Antlaşmasında aracı olan devlet hangisidir?
-ABD

Soru-84)Mekik Diplomasisi nedir?
-ABD nin iki yüzlü davranması.. Arap ülkelerine gidiyo diyo yanınızdayım İsraile geliyo sana aşğım diyo… Mekik dokuyo… Bana bi tane de kız ayarlasa ABD keşke i
Soru-85)El Ezher Üniversitesi kimin döneminde yaptırılmıştır?
-Fatımıler

Soru-86)OPEC in anlamı nedir?
-Petrol ihraç eden ülkeler.

Soru-87)Irangede Olayı ile İsrailden silah satın alan devlet kimdir?
-İran

Soru-88)1960 da kurulan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
-Makarios

Soru-89)SSCB nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ilk devlet hangisidir?
-Gürcistan

Soru-90)SSCB nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ilk TÜRK devlet hangisidir?
-Azerbaycan

Soru-91)Bosna Savaşını sona erdiren Antlaşma hangisidir?
-Dayton

Soru-92)Azerbaycanda Halk Cephesi Örgütünü kuran lider kimdir?
-Ebulfeyz Elçibey

Soru-93)Güney Osetya Savası sonucunda Bağımsız Devlet Topluluğundan ayrılan devlet hangisidir?
-Gürcistan

Soru-93)1991 yılında Alma Ata Zirvesi sonucunda kurulan örgüt hangisidir?
-Bağımsız Devletler Topluluğu

Soru-94)Bağımsız Devlet Topluluğundan 2005 yılında ayrılan devlet hangisidir?
-Türkmenistan

Soru-95)Dünya Tarihinde ilk kez kendi nükleer silah deposunu kapatan devlet hangisidir?

-Kazakistan (Semey Nükleer Deneme sahası)

Soru-96)Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına destek sağlamak bu ülkeler arasında teknik, eğitim, ekonomi işbirliğini sağlamak amacıyla 1992 yılında kurulan örgüt hangisidir?
-TİKA

Soru-97)TİKA nereye bağlıdır?
-Başbakanlık

Soru-98)Avrupa Kömür Çelik Topluluğu hangi Antlaşma ile Avrupa Ekonomi Topluluğu adını almıştır?
-Roma Antlaşması

Soru-99)Avrupa Topluluğu hangisi ile Avrupa Birliği adını almıştır?
-Maastrich

Soru-100)Bosna Hersekin ilk devlet başkanı kimdir?
-Aliya İzzetbegoviç

Soru-101)Bağımsız Filistin Devleti ne zaman kurulmuştur?
-1988

Soru-102)İsrail ilk kez 1983 yılında hangi konferansla yüz yüze gelmiştir?
-Madrit Konferansı

Soru-103)Türkiyenin Fırat ve Dicleye sahip olması aşağıdaki devletlerden hangileri ile sorun yaşamasına sebep olmuştur?
-Suriye
-Irak

Soru-104)Şangay Beşlisine 2011 de katılan devlet hangisidir?
-Özbekistan (Bununla Beşli olmuş Şangay İşbirliği Örgütü.)

Soru-105)19 yılında yapılan Bandung Konferansında Türkiyeyi temsil edilen dışileri bakanı kimdir?
-Fatin Rüştü Zorlu

Soru-106)Türkiyede 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi sonucunda idam edilen dışileri bakanı kimdir?
-Fatin Rüştü Zorlu

Soru-106)Türkiyede 1960 Askeri Darbesi sonucu idam edilenler kimlerdir?
-Fatin Rüştü Zorlu
-Hasan Polatkan
,Adnan Menderes

Soru-107)Türkiyede 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi sonucunda idam edilen maliye bakanı kimdir?
-Hasan Polatkan

Soru-108)II. Dünya Savaşında Kartal Hucumu ve Yıldırım Savaşı metodunu kullanan kimdir?
-Almanya

Soru-109)II. Dünya Savaşında Deniz Aslanı istila metodunu kullanan kimdir?
-İngiltere

Soru-110)I. Dünya Savaşı sırasında Cihadı Ekber ile müslümanları savaşa çağıran padişah kimdir?
– V. Mehmet Reşat

Soru-111)Hatay hangi yıl Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır?
– 1939

Soru-112)Türkiye Cumhuriyetinde ilk kez tek dereceli secim hangi yıl yapılmıştır?
-1946

Soru-113)Tek Parti Döneminde doğum oranını artırmak için uygulamaya konulan vergi hangisidir?
-Yol Vergisi

Soru-114)II. Dünya Savaşında Türkiyenin oluşturduğu hat hangisidir?
-Çakmak Hattı

Soru-115)Türkiyede 194 yılında Nuri Demirağ tarafından kurulan parti hangisidir?
-Milli Kalkınma Partisi

Soru-116)II. Dünya Savaşı sırasında Türkiyeyi savaşa sokmak için yapılan Kahire Görüşmelerinde Türkiyeyi temsil eden Dışişleri bakanı kimdir?
-Numan Menemencioğlu

Soru-117)Tarihe Beyaz Devrim olarak geçen Türkiyede yapılan secimin yılı nedir?
-1950

Soru-118)Türkiyenin Kore Savaşına asker göndermesi üzerine hnagi örgüte girmesi kolaylaşmıştır?
-NATO

Soru-119)Tarımda yenileşmeyi öngören Koleklifleştirme politikasını devreye sokan Rus lider kimdir?
-Stalin(SSCB)

Soru-120)Vafd Partisi hangi ükede oratay cıkmıştır?
-Mısır

Soru-121)Mısırı İngilizlere karşı savunan Vaft Partisinin lideri kimdir?
-Saad Zaglul

Soru-122)Daves Planı hangi ülkeye yönelik yapılmıştır?
-Almanya

Soru-123)SS, SA ve Gestapo örgütleri ile otoritesini sağlayan lider kimdir?
-Adolf Hitler

Soru-124)Birleşmiş Milletler Teşkilatının ilk adımı sayılan Atlantik Bildirisinini mimarları kimlerdir?
-İngiltere (Churchil)
-ABD (Roosevlt)

Soru-125)I. Dünya Savaşı sonucunda hangi antlaşmalar II. Dünya Savaşının sebepleri olmuştur?
-Versay
-Nöyyi

Soru-126)Birleşmiş Milletler daimi veto hakkına sahip olan beş ülke hangileridir?
-ABD-ÇİN-SSCB-FRANSA-İNGİLTERE(başka kimse yok.) Tayip Erdoğan bağırdı durdu.

Soru-127)Soğuk Savaş terimini ilk kez ortaya atan kimdir?
-Bernard Baruch

Soru-128)Arnavutlukta Milli Kurtuluş Cehpesinin ilk lideri kimdir?
-Enver Hocamız.

Soru-129)Kore Savası 19 yılında hangi antlaşma ile son bulmuştur?
-Panmunjum

Soru-130)Tuz Yürüyüşü ile tanınan, Hindistanın bağımsızlığı için mücadele veren Kemal Kılıçtaroğluna benzeyen lider kimdir?
-Mahatma Gandhi

Soru-131)Pakistan Devletinin ilk devlet başkanı ve kurucusu kimdir?
-Muhammed Ali Cinnah

Soru-132)Bağımsızlığını kazanan ilk Afrika ülkesi hangisidir?
-Gana

Soru-133)Demokrat Partinin ilk genel başkanı kimdir?
-Celal Bayar

Soru-134)Türkiyede ilk kez gizli oy açık sayım sistemi hangi yılda uygulanmıştır?
-1950

Soru-135)Uzaya gönderilen ilk hayvanın adı nedir?
-Layika (Köpek)

Soru-136)Salt II Antlaşmasını ABD parlementosunun imzalamaması sebebi nedir?
-SSCB nin Afkanistanı işgal etmesi.

Soru-137)Hindistanı ter edin sologanıyla tanınan Hindistanın ilk başbakanı kimdir?
-Nehru

Soru-138)SSCB tarafından uzaya gönderilen ilk insan kimdir?
-Yuri Gagarin

Soru-139)Aya gönderilen ilk insan kimdir?
-Neil Artmsong

Soru-140)Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
-Rauf denktaş

Soru-141)Türkiyede 1971 Askeri Muhtırasndan sonra ilk olarak başbakanlık yapan kimdir?
-Nihat Erim

Soru-142)Türkiyenini ilk koalisyon hükümeti kimler arasında kurulmuştur?
-CHP-AP arasında

Soru-143)Metin Erksanın Susuz Yaz adlı Türk filmi 1963 yılında Berlin Film Festivalinde hangi ödülü almıştır?
-Altın Ayı

Soru-144)Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etme amacıyla Cemal Gürsel Döneminde 1963 yılında kurulan kurum hangisidir?
-TÜBİTAK

Soru-145)Türkiye Cumhuriyetinin ilk kültür bakanı kimdir?
-Talat Sait Halman

Soru-146) Amerikada 1930’lu yılların ekonomik krizini Gazap Üzümleri adlı eseri ile dile getirten ve bu eseri ile Pulitzer Ödülüne layık görülen kimdir?
-John Steinbeck

Soru-147)II. Dünya Savaşı sonuna doğru Moskova elçimiz kimdir?
-Selim Sarper

Soru-148)Adnan Menderes Döneminde kurulan üniversiteler hangileridir?
-ODTÜ
-Karadeniz Teknik üniversitesi
-Ege Üniversitesi
-Erzurum Atatürk Üniversitesi

Soru-149)Hatay Cumhuriyetinin ilk meclis başkanı kimdir?
-Abdulgani Türkmen

Soru-150)1949 yılında Ankarada Demokrat Parti yayın organı olarak çıkarılmaya başlayan gazete hangisidir?
-Zafer

Soru-151)1893 yılında merkez Selanik olamk üzere kurulan ve Makedonyanın bağımsızlığı uğruna mücadele veren örgüt hangisidir?
-IMRO

ÖZET BİLGİLER:

İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ GELİŞMELER:

-Demokrat Partinin kurulması
-Çiftçiyi Topraklandırma kanununun cıkarılması
-Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından VARLIK VERGİSİNİN, Başbakan Refik Saydam
tarafından MİLLİ KORUMA KANUNUNUN çıkarılması
-Ankara Üniverisitesinin kurulması
-TBMM nin UNESCO Antlaşmasını onaylaması
-Türkiyenin Birleşmiş Milletler Antlaşmasını imzalaması
-Türkiyenin BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE VE IMF ye üye olması
-Anıtkabirin temellerinin atılması
-Türkiyenin ABD den yardım alması
-Anayasanın dilinin TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ
-Ekmek Karnesi uygulamasının başlatılması
-Toprak Mahsulleri Vergisinin çıkarılması
-Köy Enstitülerinin kurulması(İsmail Hakkı Tonguç-Hasan Ali Yücel ÖNCÜDÜR!)

ADNAN MENDERES DÖNEMİ: 1950-1960

-Adnan Menderes Döneminin cumhurbaşkanı Celal Bayardır.
-Türkiyede Cumhurbaşkanlığı arşivi bu dönemde oluşturuldu.
-Bu dönemde Genelkurbay Başkanı olan Nuri Yamut Türkiye Cumhuriyetinin ilk
MEHTERHANESİNİ oluşturmuştur.
-Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürkün isteği üzerine Erzurumda Attaürk Üniversitesi 1957 de kurulmuştur.
-Bu dönemde Köy Enstitüleri ve Halkevleri kapatılmıştır.
– Bu dönemde Attaürki Koruma Kanunu cıkarıldı
-İsmet İnönünü yaralanmasına sebep olan Uşak OLayı yaşandı
-Kayseri Olayı yaşandı
-Ataürkün Cenazesi Etnoğrafyadan Anıtkabire taşındı(Bu arada Anıtkabirin mimarları EMİN ONAT VE ORHAN ARDADIR)
-6-7 EYLÜL OLAYLARI yaşandı
-Vatan Partisi kuruldu. Millet Partisi kapatıldı
-CHP nin mallarına el konuldu.Güven Ağ Farkıyla
-Atatürk döneminde başlatılan ezanın Türkçe okunması devre dışı bırakıldı.(ilk çıkardığı kanun)
-Türkiye natoya 1952 DE üye oldu(Üye olmamızın en büyük sebebi Kore savaşına asker göndermemiz.. İkinci sebebi Demokratik atılımlar gerçekleştirmemiz)
-İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu.
-Dışişleri Bkanı Fatih Rüştü Zorlu 1955 de Bağlantısızlar tarafından düzenlenen BANDUNG Konferansına Türkiyeyi temsilen katıldı.
-İş Mahkemeleri Yasası çıkarıldı
-Bu dönemde kurulan üniveristeler:
1)Ege Üniversitesi 2)Erzurum Atatürk üniversitesi 3)ODTÜ 4)Karadeniz Teknik Üniversitesi
(İstanbul Teknik Üniversitesi İsmet İnönü döneminde acılmıştır)

SİYONİZM-YAHUDİLER VE BALFAOR DEKLARASYONU(İNGİLTERE)
-Siyonizm hareketini tetikleyen Fransız İhtilalidir
-Siyonizm Filistinde bir Yahudi Devleti kurmayı öngören siyasi harekettir.
-Siyonizmin kurucusu Teodor Herzeldir.Eserinin adı Yahudi Devletidir.
-Siyonizm 1897 de BASELde ilk toplantı sonucu kurulmuştur -Siyonis Herzel, 2.
Abdulhamidden Filistinde toprak istemiştir. Bunun üzerine Abdulhamid
-Kırmızı Tezkere- ile siyonistlerin Filistindeki emellerine engel olmaya çalışmıştır.
-İngiltere Dışişleri bakanı JAMES BALFAOR 1917 DE yayınladığı BALFAOR
DEKLAROSYUNU ile Filistinde İsrail Devletinin kurulmasını desteklemiştir.
-Ortadoğuda 1948 de İsrail Devleti kurulmuş. İlk tanıyan devlet ABD iken ilk tanıyan
müslüman devlet İnönü ile Türkiyedir.
-Ortadoğuda Arap-İsrail savaşının çıkış sebebi:İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASIDIR

Yıldız Vermeyi Unutmayın ;)
[Total: 3 Average: 5]

2020 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Sınavları


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.