Tarih

12.05.2020
Osmanlı Devleti’nde en kısa süre tahtta kalan padişah aşağıdakilerden hangisidir?...
10.05.2020
SSCB’den ayrılan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? a) Türkmenistanb) Kırgızistanc)...
30.04.2020
Boğazlar meselesinin uluslararası statü kazandığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a)...
30.04.2020
Osmanlı Devletinin boğazlarda tek başına egemenlik hakkını kullandığı son antlaşma...
30.04.2020
Osmanlı Develti ile iran arasındaki ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?...
29.04.2020
Aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile Karadeniz son kez bir Türk gölü...
29.04.2020
1. Dünya Savaşı’nda Sarıkamış Harekatının yaşandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? a)...
29.04.2020
1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?...
28.04.2020
Osmanlı Devletinden ayrılan son balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Yunanistan...
28.04.2020
Aşağıdaki balkan devletlerinden hangisi 1. Balkan Savaşı’na katılmamıştır? a) Karadağb)...
28.04.2020
Mustafa Kemal, Şerif takma adını aşağıdaki savaşların hangisinde kullanmıştır? a)...
28.04.2020
Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra üç kıtaya hükmetme özelliğini...