Tarih

16.05.2020
Harem geleneğine son vererek ilk kez saray dışından evlilik yapan...
16.05.2020
İstanbul’da ilk kez gece sokağa çıkma yasağı uygulayan Osmanlı padişahı...
13.05.2020
Barbarossa Harekatı aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı yapılan harekata verilen isimdir?...
13.05.2020
Atom bombası ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinde kullanılmıştır? a) I....
13.05.2020
Aşağıdaki ülkelerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan en az etkilenmiştir? a)...
13.05.2020
II. Dünya Savaşı sürecinde aşağıdaki ülkelerden hangisinde en fazla can...
12.05.2020
Osmanlı Devleti’nde en kısa süre tahtta kalan padişah aşağıdakilerden hangisidir?...
10.05.2020
SSCB’den ayrılan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? a) Türkmenistanb) Kırgızistanc)...
30.04.2020
Boğazlar meselesinin uluslararası statü kazandığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a)...
30.04.2020
Osmanlı Devletinin boğazlarda tek başına egemenlik hakkını kullandığı son antlaşma...
30.04.2020
Osmanlı Develti ile iran arasındaki ilk resmi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?...
29.04.2020
Aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile Karadeniz son kez bir Türk gölü...