Tarih

Batman ilimizin Hasankeyf ilçesi civarlarında aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisine yönelik...
23.06.2020
Osmanlı Devletinde II. Abdulhamit’in meclisi kapatmak için bahane ettiği olay...
23.06.2020
Muharrem Kararnamesi hangi Osmanlı padişahı döneminde yayınlanmıştır? a) Abdulmecit b)...
23.06.2020
Osmanlı Devleti’nin mali anlamda iflası anlamına gelen Ramazan Kararnamesi hangi...
20.06.2020
1934 yılında Asya Asyalılarındır sloganı ile Batılı devletlerin Çin ile olan...
20.06.2020
Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?...
20.06.2020
Kuran-ı Kerim’i Türkçe’ye çeviren ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? a)...
20.06.2020
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk tarihi için Yurt Tutan Savaşı olarak...
20.06.2020
Kafirlerin Çekici olarak ifade edilen Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? a)...
20.06.2020
Doğunun ve Batının Sultanı unvanını alan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?...
20.06.2020
Sultan unvanını ilk kez kullanan Türk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? a)...
20.06.2020
Öncelikle İslamiyet öncesi Türk toplumunda Kurultay kavramı temel konuların görüşüldüğü ve...