Tarih

07.07.2020
Kabotaj Kanunu, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? a) Laiklik b)...
02.07.2020
Osmanlı Devleti ilk daimi elçiliğini aşağıdaki yüzyılların hangisinde açmıştır? a) 15....
02.07.2020
Osmanlı Devletinde ilk daimi elçilik aşağıdaki padişahlardan hangisinin dönemine açılmıştır?...
02.07.2020
Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? a) Yusuf Has...
Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Kaşgarlı Mahmut b)...
01.07.2020
İslamiyet öncesi Türk toplumunda hükümdarın erkek çocuklarına verilen isim aşağıdakilerden...
Osmanlı Devletinde devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu...
Batman ilimizin Hasankeyf ilçesi civarlarında aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisine yönelik...
23.06.2020
Osmanlı Devletinde II. Abdulhamit’in meclisi kapatmak için bahane ettiği olay...
23.06.2020
Muharrem Kararnamesi hangi Osmanlı padişahı döneminde yayınlanmıştır? a) Abdulmecit b)...
23.06.2020
Osmanlı Devleti’nin mali anlamda iflası anlamına gelen Ramazan Kararnamesi hangi...
20.06.2020
1934 yılında Asya Asyalılarındır sloganı ile Batılı devletlerin Çin ile olan...