Tarih

09.07.2020
Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Damat Ferit Paşa...
09.07.2020
Temsil-i Heyetin kuruluş kararı nerede alındı? a) Amasya Genelgesi b)...
08.07.2020
1808 tarihli Sened-i İttifak hangi Osmanlı padişahı döneminde imzalanmıştır? a)...
08.07.2020
Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle yürürlükten kaldırılan belge aşağıdakilerden hangisidir? a)...
08.07.2020
Milli iradeyi hakim kılmak esastır fikri hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan...
07.07.2020
Kabotaj Kanunu, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? a) Laiklik b)...
02.07.2020
Osmanlı Devleti ilk daimi elçiliğini aşağıdaki yüzyılların hangisinde açmıştır? a) 15....
02.07.2020
Osmanlı Devletinde ilk daimi elçilik aşağıdaki padişahlardan hangisinin dönemine açılmıştır?...
02.07.2020
Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? a) Yusuf Has...
Siyasetname adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Kaşgarlı Mahmut b)...
01.07.2020
İslamiyet öncesi Türk toplumunda hükümdarın erkek çocuklarına verilen isim aşağıdakilerden...
Osmanlı Devletinde devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu...