Tarih

09.08.2020
İlk kez bir şeyhülislamı idam ettiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?...
09.08.2020
Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?...
08.08.2020
İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir?...
08.08.2020
Soru-1: Osmanlı Devleti’nin 1840 yılından itibaren kullanmaya başladığı, güneş yılı...
08.08.2020
8 Temmuz 1937 tarihinde oluşturulan Sadabat Paktı hangi ülkenin ev sahipliğinde imzalanmıştır?...
06.08.2020
Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? a)...
06.08.2020
Osmanlı Devletinde İstanbul’u kuşatan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir? a) Yıldırım...
06.08.2020
Osmanlı Devleti’nde yaşanan Şahkulu İsyanı, hangi padişah döneminde ortaya çıkmıştır?...
06.08.2020
Osmanlı Devletinde kardeş katlini yasallaştıran padişah aşağıdakilerden hangisidir? a) II....
06.08.2020
İstiklal Mahkemeleri en son hangi olayda görev almıştır? a) Şeyh...
05.08.2020
Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? a)...
16.07.2020
I. Çanakkale Cephesi II. Suriye Cephesi III. Kafkas Cephesi Yukarıdakilerden...