Tarih

06.08.2020
Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleşmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? a)...
06.08.2020
Osmanlı Devletinde İstanbul’u kuşatan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir? a) Yıldırım...
06.08.2020
Osmanlı Devleti’nde yaşanan Şahkulu İsyanı, hangi padişah döneminde ortaya çıkmıştır?...
06.08.2020
Osmanlı Devletinde kardeş katlini yasallaştıran padişah aşağıdakilerden hangisidir? a) II....
06.08.2020
İstiklal Mahkemeleri en son hangi olayda görev almıştır? a) Şeyh...
05.08.2020
Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? a)...
16.07.2020
I. Çanakkale Cephesi II. Suriye Cephesi III. Kafkas Cephesi Yukarıdakilerden...
09.07.2020
Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? a) Damat Ferit Paşa...
09.07.2020
Temsil-i Heyetin kuruluş kararı nerede alındı? a) Amasya Genelgesi b)...
08.07.2020
1808 tarihli Sened-i İttifak hangi Osmanlı padişahı döneminde imzalanmıştır? a)...
08.07.2020
Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle yürürlükten kaldırılan belge aşağıdakilerden hangisidir? a)...
08.07.2020
Milli iradeyi hakim kılmak esastır fikri hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan...