Tarih

Merhaba arkadaşlar, bu sınavımız da sizlere 10 sorudan oluşan İnkılap...
24.03.2020
Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir? a) Teşkilatı Esasiyeb)...
24.02.2020
 Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? a) İskitler b)...
23.02.2020
Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir? a) Oğuz Kağan...
20.02.2020
Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan sınırımız aşağıdakilerden hangisidir? a) Yunanistan b)...
19.02.2020
Mecelle hangi Osmanlı padişahı döneminde yürürlüğe girmiştir? (çıkarılmıştır) a) II....
18.02.2020
Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisi aşağıdakilerden...
17.02.2020
Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’in mimarları şunlardır: Emin Onat...
16.02.2020
Mustafa Kemal Birinci TBMM seçimlerinde aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?...
15.02.2020
Türkiye ile Irak arasındaki sınır aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile belirlenmiştir?...
14.02.2020
TBMM’nin resmi yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir? a) İrade-i...
13.02.2020
Temsil Heyeti ilk kez nerede kuruldu? a) Erzurum Kongresi b)...