Tarih

23.02.2020
Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir? a) Oğuz Kağan...
20.02.2020
Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan sınırımız aşağıdakilerden hangisidir? a) Yunanistan b)...
19.02.2020
Mecelle hangi Osmanlı padişahı döneminde yürürlüğe girmiştir? (çıkarılmıştır) a) II....
18.02.2020
Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisi aşağıdakilerden...
17.02.2020
Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’in mimarları şunlardır: Emin Onat...
16.02.2020
Mustafa Kemal Birinci TBMM seçimlerinde aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?...
15.02.2020
Türkiye ile Irak arasındaki sınır aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile belirlenmiştir?...
14.02.2020
TBMM’nin resmi yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir? a) İrade-i...
13.02.2020
Temsil Heyeti ilk kez nerede kuruldu? a) Erzurum Kongresi b)...
11.02.2020
I. Askeri II. Hukuk III. Yönetim IV. Sağlık Tanzimat döneminde...
10.02.2020
Osmanlı Devleti’nde camiden fazla okul yaptırmasından dolayı maarifperver olarak da...
09.02.2020
Türkçülük fikir akımının yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Yolu...