Tarih

10.08.2020
Dünyanın ilk havan topu sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? a) Sakalar b)...
10.08.2020
Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Bozkurt Destanı hangi...
10.08.2020
Piri Reis, Kitab-ı Bahriye adlı eserini aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine...
10.08.2020
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği şey aşağıdakilerden...
09.08.2020
93 Harbi 1877-1878 yılları arasında Osmanlı Devleti ile hangi ülke...
09.08.2020
En küçük yaşta tahta geçen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? a)...
09.08.2020
Çınar Vakası aşağıdaki Osmanlı Devleti padişahlarından hangisi döneminde yaşanmıştır? a)...
09.08.2020
İlk kez bir şeyhülislamı idam ettiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?...
09.08.2020
Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılan ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?...
08.08.2020
İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir?...
08.08.2020
Soru-1: Osmanlı Devleti’nin 1840 yılından itibaren kullanmaya başladığı, güneş yılı...
08.08.2020
8 Temmuz 1937 tarihinde oluşturulan Sadabat Paktı hangi ülkenin ev sahipliğinde imzalanmıştır?...