Soru Cevap

23.02.2020
Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir? a) Oğuz Kağan...
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde mutlak nem diğerlerine göre daha fazladır? a)...
Beyza Oruç Erdoğuş (Beyza Hoca) soruyor: Dünyanın Gözü olarak bilinen...
21.02.2020
I. TBMM II. Cumhurbaşkanı III. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yukarıda...
20.02.2020
Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan sınırımız aşağıdakilerden hangisidir? a) Yunanistan b)...
19.02.2020
Mecelle hangi Osmanlı padişahı döneminde yürürlüğe girmiştir? (çıkarılmıştır) a) II....
18.02.2020
1982 Anayasası’na göre aşağıda verilen mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir?...
18.02.2020
Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisi aşağıdakilerden...
16.02.2020
1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan Devlet Güvenlik Mahkemeleri hangi...
16.02.2020
Mustafa Kemal Birinci TBMM seçimlerinde aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?...
Ardışık iki meridyen arasındaki sabit zaman farkı aşağıdakilerden hangisidir? a)...
15.02.2020
Türkiye ile Irak arasındaki sınır aşağıdaki antlaşmaların hangisi ile belirlenmiştir?...