Manşet

Aşağıdaki filmlerden hangisi Şubat 2020’de açıklanan 2020 yılı en iyi...
23.02.2020
Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destan aşağıdakilerden hangisidir? a) Oğuz Kağan...
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde mutlak nem diğerlerine göre daha fazladır? a)...
Beyza Oruç Erdoğuş (Beyza Hoca) soruyor: Dünyanın Gözü olarak bilinen...
Türk edebiyatında Bayrak Şairi olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir? a)...
21.02.2020
I. TBMM II. Cumhurbaşkanı III. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yukarıda...
Şubat 2020’de düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde en iyi yönetmen oscar...
20.02.2020
Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan sınırımız aşağıdakilerden hangisidir? a) Yunanistan b)...
Şubat 2020’de düzenlenen 92. Oscar Ödülleri töreninde en iyi film...
19.02.2020
Mecelle hangi Osmanlı padişahı döneminde yürürlüğe girmiştir? (çıkarılmıştır) a) II....
18.02.2020
1982 Anayasası’na göre aşağıda verilen mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir?...
18.02.2020
Türkiye’nin 1932 yılında üye olduğu Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisi aşağıdakilerden...