Anayasa

15.03.2018
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları Kuruluş MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde...
11.03.2018
TBMM Başkanı seçiminin nasıl yapılacağı 1982 Anayasası’nda belirtilmiştir. TBMM Başkanı...
08.03.2018
✓ TBMM Başkanlık Divanı 1 başkan, 4 başkanvekili, 7 katip...
07.03.2018
TBMM Başkanlık divanı, meclisteki milletvekilleri arasından seçilen üyelerden oluşur. TBMM...
03.03.2018
Milletvekilliğinin Düşmediği Haller Soru: Kişinin milletvekilliği hangi durumlarda düşmez? Milletvekilinin;...
28.02.2018
 1982 Anayasası’na göre milletvekilliğini sona erdiren durumları 3 başlık altında...
28.02.2018
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden,...
26.02.2018
Anayasa Mahkemesinin Görevleri ve Yetkileri ✓ Siyasi partilerin mali denetimini...
26.02.2018
Hukuk devleti ilkesi ve 1982 Anayasamızın 125. maddesi gereği idarenin...
26.02.2018
Soru: Normlar Hiyerarşisi olarak bilinen Hukuk’un yazılı kaynakları nelerdir? Cevap: 1982...
15.01.2018
Türkiye’de seçimler ve halk oylamaları yapılırken belirli ilke ve esaslar...