Anayasa

Salt çoğunluk, TBMM üye tam sayısının yarısından en az 1...
13.06.2018
1982 Anayasası’nın 124’uncu maddesinde yapılan 2017 değişikliği ile; cumhurbaşkanı, bakanlıklar...
Soru: 1982 Anayasası’nın 8. maddesine göre yürütme yetkisi hangi kuruma...
24.05.2018
1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ve Nisan 2018’de kabul edilen...
24.05.2018
2017 Anayasa değişikliği kapsamında Nisan 2018’de çıkarılan uyum paketi kapsamında...
TBMM Olağan Seçimleri 1982 Anayasasında yapılan 2007 değişikliği ile TBMM...
Nisan 2018’de çıkarılan Uyum yasaları sonrası 1982 Anayasası’na göre TBMM’de...
01.05.2018
Çekirdek Haklar ✓ Kişinin yaşam hakkı ile maddi ve manevi...
24 Haziran 2018 seçimleri öncesi meclis tarafından cumhurbaşkanlığına gönderilen 10...
22.03.2018
1982 Anayasası’na göre meclis başkanının görev ve yetkileri şunlardır: ✓...
15.03.2018
Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları Kuruluş MADDE 4.- Nüfusu 5.000 ve üzerinde...