Anayasa

İlgili kanuna göre bir yerleşim yerinin köy olarak ifade edilebilmesi...
12.04.2020
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır? a) 1921...
12.04.2020
1982 Anayasası’na göre bir kişinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az...
12.04.2020
RTÜK üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer? (Bu soru www.kpssguncelbilgi.com tarafından hazırlandı.) a) Cumhurbaşkanıb)...
09.04.2020
En sert ve en kazuistik anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? a) 1921...
02.04.2020
Ülkemizde sosyal devlet ilkesi ilk kez aşağıdaki anayasalarımızın hangisinde yer...
01.04.2020
Türk Medeni Kanunu’na göre olağanüstü evlenme yaşı kaçtır? a) 15...
17.03.2020
Siyasi partilerin kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir? a) Cumhurbaşkanı b)...
21.02.2020
I. TBMM II. Cumhurbaşkanı III. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yukarıda...
18.02.2020
1982 Anayasası’na göre aşağıda verilen mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir?...
16.02.2020
1961 ve 1982 Anayasalarında yer alan Devlet Güvenlik Mahkemeleri hangi...
12.02.2020
Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? a)...