Anayasa

06.10.2020
Ülkemizde madeni para basma yetkisi hangi kuruma aittir? a) Merkez...
06.10.2020
Devlet Memurları Kanununa göre eşi vefat eden memura kaç gün...
08.08.2020
Kağıt para basma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir? a) Darphane...
30.07.2020
Sağır ve dilsizler için tam ceza ehliyeti yaşı aşağıdakilerden hangisidir?...
09.07.2020
Süresi biten OHAL süresini uzatma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? a)...
09.07.2020
OHAL süresi kaç ayı geçmemek üzere uzatılabilir? a) 1 b)...
09.07.2020
1982 Anayasası’na göre OHAL kaç ayı geçmemek üzere ilan edilebilir?...
09.07.2020
Yetki genişliği ilkesini aşağıdakilerden hangisi kullanır? a) Kaymakam b) Vali...
08.07.2020
1982 Anayasası’na göre yabancı devlet temsilcilerini kabul etme yetkisi aşağıdakilerden...
08.07.2020
1982 Anayasasına göre ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimini...
08.07.2020
Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? a) İdeal Hukuk...
08.07.2020
Kaza-i Rüşt ile ergin olabilmek için en az kaç yaşını...