2020 KPSS Güncel Bilgiler TÜMÜ
Ekim 2020’de yapılan açıklamaya göre 2020 Nobel Barış Ödülüne layık görülen kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) Dünya Sağlık Örgütü b) IMF c) Birleşmiş Milletler d) Dünya Gıda Programı e) Kimyasal Silahların Yasaklanması...
Eylül 2020’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli park statüsü elde eden Cilo ve Sat Dağları bölgesi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? a) Siirt b) Ardahan c) Adana d) Hakkari...
Dağlık Karabağ bölgesi, 1988 yılından itibaren hangi iki ülke arasında sorun oluşturmuştur? a) Azerbaycan-Rusya b) Rusya-ABD c) Kazakistan-Ermenistan d) Ermenistan-Rusya e) Azerbaycan-Ermenistan Dağlık Karabağ Sorunu olarak da bilinen bu gelişme...
Son Eklenenler
17.10.2020
Modern optik biliminin kurucusu olarak kabul edilen ve Kitabü’l Menazir adlı eserin sahibi bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? a) İbn-i Haldun b) İbn-i Heysem c) İbn-i Sina d) İbn-i Rüşd e) İbn-i Baytar...
16.10.2020
Makalat adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Mevlana b) Hacı Bektaş-ı Veli c) Yunus Emre d) Kaşgarlı Mahmut e) Hoca Ahmet Yesevi Makalat adlı eser b seçeneğinde yer alan Hacı...
14.10.2020
Ekim 2020’de yapılan açıklamaya göre 2020 Nobel Barış Ödülüne layık görülen kurum aşağıdakilerden hangisidir? a) Dünya Sağlık Örgütü b) IMF c) Birleşmiş Milletler d) Dünya Gıda Programı e) Kimyasal Silahların Yasaklanması...
11.10.2020
Kore Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Celal Bayar b) Turgut Özal c) Adnan Menderes d) Süleyman Demirel e) Bülent Ecevit Kore Savaşı’nda ülkemizin başbakanı c seçeneğinde yer...
11.10.2020
Tehcir Kanunu hangi savaş sırasında yaşanan gelişmeler üzerine çıkarılmıştır? a) I. Dünya Savaşı b) II. Dünya Savaşı c) Arap-İsrail Savaşları d) 93 Harbi e) Trablusgarp Savaşı Tehcir Kanunu, 1. Dünya...
11.10.2020
Dünyanın bilinen ilk yazılı destanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Ergenekon b) Göktürk c) Gılgamış d) Yaratılış e) Manas Dünyanın bilinen ilk yazılı destanı ya da dünya tarihinin en eski yazılı destanı...
11.10.2020
Eylül 2020’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli park statüsü elde eden Cilo ve Sat Dağları bölgesi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? a) Siirt b) Ardahan c) Adana d) Hakkari...
10.10.2020
Osmanlı Devleti’nde en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? a) Kuruluş b) Yükselme c) Duraklama d) Gerileme e) Dağılma Osmanlı’da en fazla padişah değişikliğinin yaşandığı dönem c seçeneğinde yer...
10.10.2020
Osmanlı Devletinde Avcı lakabıyla tanınan padişah aşağıdakilerden hangisidir? a) I. Mehmet b) II. Mehmet c) III. Mehmet d) IV. Mehmet e) V. Mehmet Avcı lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı d seçeneğinde...