Cumhurbaşkanlığı Meclis Sistemi hakkında soru cevap - KPSS 2020 Güncel Bilgiler Cumhurbaşkanlığı Meclis Sistemi hakkında soru cevap

Cumhurbaşkanlığı Meclis Sistemi hakkında soru cevap

Cumhurbaşkanlığı Meclis Sistemi hakkında soru cevap

Cumhurbaşkanlığı meclis sistemi hakkında 2017 KPSS çıkması muhtemel soruları ve 2017 KPSS’de sizleri ilgilendiren bilgileri sizler için soru cevap şeklinde bir araya getirdik. 16 Nisan 2017’de referanduma gidilecek cumhurbaşkanlığı meclis sistemi soru cevap:

Soru-1: Milletvekili sayısı kaç olacak?
Cevap: 600
✓ Milletvekili sayısı 550’dan 600’e yükselecek.

Soru-2: Milletvekili seçilebilme yaşı kaç olacak?
Cevap: 18
✓ Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e düşürülecek.

Soru-3: TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılacak?
Soru-4: Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılacak?
Cevap: 5 yılda bir
✓ TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
✓ Şu anki sistem de TBMM seçimleri 4 yılda bir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 5 yılda bir yapılmaktadır.

Soru-5: Bir kişi en fazla kaç kere cumhurbaşkanı seçilebilir?
Cevap: 2
✓ Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Soru-6: Cumhurbaşkanı olabilmek için oyların ne kadarını almak gerekir?
✓ Cumhurbaşkanlığı seçiminde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Soru-7: Yürütme yetkisi hangi makam tarafından kullanılacak?
Cevap: Cumhurbaşkanı “Devlet başkanı” olacak, yürütme yetkisini üstlenecek.
✓ Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
✓ Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.
✓ TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.
✓ Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.
✓ Şu an ki sistem de yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’ndadır.

Soru-8: Başkomutanlığı hangi makam temsil edecek?
Cevap: Cumhurbaşkanlığı
✓ Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur.
✓ Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

Soru-9: Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve Bakanları kim atayacak?
Cevap: Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.
✓ Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
✓ Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.

Soru-10: Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili yapılacak diğer değişikler nelerdir?
✓ Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek
✓ Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
✓ Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.
✓ Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.
✓ Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.
✓ Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulur.
✓ Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır.

Soru-11: TBMM ile ilgili diğer önemli bilgiler şunlardır:
✓ Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, “Meclis araştırması”, “Genel görüşme”, “Meclis soruşturması” ve “Yazılı soru” yoluyla kullanacak.
✓ TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.
✓ Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.
✓ TBMM’nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.

Soru-12: TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi nasıl olur?
Cevap: Seçimlerin yenilenmesine TBMM ve Cumhurbaşkanı karar verebilir.
✓ Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
✓ Bu her iki durumda da TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
✓ Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Soru-13: Bütçe Kanun teklifini hangi makam yapar?
Cevap: Cumhurbaşkanı
✓ Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Soru-14: HSYK kaldırıldı mı?
Cevap: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.
✓ Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.
✓ Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
✓ Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Soru-15: Milli Güvenlik Kurulu(MGK) kimin başkanlığında toplanır?
Cevap: Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur.

Soru-16: Olağanüstü Hal (OHAL) kim tarafından ilan edilir?
Cevap: Cumhurbaşkanı, savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık yada ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.


Bu yazının tüm hakları kpssguncelbilgi.com‘a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Yıldız Vermeyi Unutmayın 😉
[Total: 1 Average: 5]
BİR YORUM YAZ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. ERDEM YÜCE dedi ki:

    Teşekkürler​ kpssguncelbilgi.com

    ?