Güncel Bilgiler 2018 KPSS Genel Kültür
Son Eklenen Güncel Bilgiler
Cezayir‘de askeri kargo uçağı Boufarik Askeri Havaüssü yakınında düştü. Cezayir devlet televizyonu kazada 257 askeri...
Azerbaycan’da Nisan 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini İlham Aliyev kazandı. 2003 yılından beri iktidarda Babası Haydar...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Çin’e gerçekleştirdiği gezi, göreve başladığı 2011’den bu yana yaptığı ilk...
Nisan 2018’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelleri atıldı. ✓ Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu mevkiine...
Soru: Türk sinema tarihinin ilk Kurtuluş Savaşı filmi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ateşten Gömlek Yapımcılığını Kemal...
TBMM’ye bağlı olarak hizmet veren Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018 yılı itibariyle Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’tur....
Soru: Çöl Kaplanı ve Medine Müdafaası Kahramanı olarak bilinen Osmanlı paşası kimdir? Cevap: Fahreddin Paşa...
Tarih
Arkadaşlar bu bilgi sürekli karıştırılmaktadır. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları iken Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti ise Karahanlılar’dır. Bu bilgiyi şu şekilde soruya dönüştürebiliriz: Soru: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Cevap: İtil...
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklar’dır. Bu bilgi KPSS’de şu şekilde soru olarak karşımıza çıkabilir: Soru: İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? a) Karluklar b) İskitler c) Uygurlar d) Göktürkler e) İhşidiler Çözüm: Karluklar, İslamiyet’i kabul eden...
Soru: Mısır’a hakim olan Türk-İslam Devletleri hangileridir? ✓ Tolunoğulları ✓ İhşidiler ✓ Eyyubiler ✓ Memlükler ✓ Osmanlılar Eğer soru Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletleri hangileridir şeklinde sorulursa bu sefer cevabımız şu şekilde olur: ✓ Tolunoğulları ✓ İhşidiler ✓ Eyyubiler ✓ Memlükler
Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını geliştiren 4 şehir vardır. Bunlar: Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya’dır. 1- Selanik Selanik, Mustafa Kemal’in çocukluğunun geçtiği, eğitim aldığı, aynı zamanda görev yaptığı kenttir. Selanik’te çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan milletler huzur ve güven içinde...
Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminden itibaren devletin merkezini sürekli batı yönünde ilerletmiştir. Osmanlı Devleti’ne en uzun süre başkentlik yapan şehir İstanbul’dur. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ise bazı tarihçilere göre Söğüt, bazı tarihçilere göre de Bursa olarak kabul edilmektedir. İşte Osmanlı Devleti’ne...
Anayasa
1982 Anayasası’na göre meclis başkanının görev ve yetkileri şunlardır: ✓ Meclisi (TBMM) temsil etmek. ✓ Başkanlık Divanına başkanlık etmek. ✓ Genel Kurul görüşmelerini yönetmek. ✓ Meclis toplantılarına başkanlık etmek. ✓ Cumhurbaşkanına vekalet etmek. ✓ Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanına...
TBMM Başkanı seçiminin nasıl yapılacağı 1982 Anayasası’nda belirtilmiştir. TBMM Başkanı meclis içinden, meclis üyeleri (milletvekilleri) tarafından seçilir. (Yorum: ÖSYM bu maddeyi KPSS’de bize sorar ve bu durum meclisin hangi özelliğini gösteriyor derse, cevabımız bu durum meclisin özerk olduğunun bir göstergesidir...
✓ TBMM Başkanlık Divanı 1 başkan, 4 başkanvekili, 7 katip üye, 3 idare amirinden oluşur. ✓ Bir yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlık Divanı için 2 defa seçim yapılır. ✓ İlk seçilen üyelerin görev süresi 2 yıldır. ✓ Yapılan ikinci divan...
TBMM Başkanlık divanı, meclisteki milletvekilleri arasından seçilen üyelerden oluşur. TBMM Başkanlık divanı, mecliste bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarıyla orantı sağlanacak şekilde kurulur. TBMM Başkanlık divanı; ✓ 1 başkan ✓ 4 başkanvekili ✓ 7 katip üye ✓ 3 idare amiri olmak...
Milletvekilliğinin Düşmediği Haller Soru: Kişinin milletvekilliği hangi durumlarda düşmez? Milletvekilinin; ✓ Bakan olması, ✓ Başbakan olması, ✓ TBMM Başkanı olması, ✓ Dokunulmazlığının kaldırılması, ✓ Partisinden istifa etmesi, ✓ Partisinin kapatılmasına sebep olması
 1982 Anayasası’na göre milletvekilliğini sona erdiren durumları 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar: 1- Kendiliğinden sona ermesi ✓ Cumhurbaşkanı seçilme ✓ Ölüm 2- Mahkeme kararı ile sona ermesi ✓ Kısıtlama ✓ Kesin hüküm giyime (Mahkeme kararı ile TBMM üyeliğinin sona ermesi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri; Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri...
Anayasa Mahkemesinin Görevleri ve Yetkileri ✓ Siyasi partilerin mali denetimini yapmak ✓ Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak ✓ Bireysel başvuruları inceleyip karar bağlamak ✓ Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak ✓ Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını seçmek ✓ Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve...
Hukuk devleti ilkesi ve 1982 Anayasamızın 125. maddesi gereği idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Ancak bazı durumlarda istisnalar bulunmaktadır. Yargı Yolunun kapalı olduğu durumlar şunlardır: ✓ Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun meslekten çıkarma haricindeki kararları (2010...

2018 KPSS için KPSS Cepte uygulamasını şiddetle tavsiye ediyoruz ;)İncele
+