Güncel Bilgiler 2018 KPSS Genel Kültür
Son Eklenen Güncel Bilgiler
Şubat 2018 Günceli – Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 Dünya Hava Oyunları,...
Salt çoğunluk, TBMM üye tam sayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur. Salt çoğunluk,...
1982 Anayasası’nın 124’uncu maddesinde yapılan 2017 değişikliği ile; cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik...
KPSS Çıkmış Soru: Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Bülent Ecevit...
Tarih
1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikler… Özellikle KPSS’de bu bilgi kronoloji sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Bu bilgiyi KPSS Cepte Android uygulamamızı indirenlere İnkılap Tarihi – 294 bildirimi olarak gönderdik 😉 KPSS Cepte İnkılap Tarihi – 294 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikler 1928 –...
Soru: İlk kez canlı yayın ile tüm dünyaya naklen yayınlanan yaz olimpiyat oyunları hangisidir? Cevap: 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları Bu gelişme, KPSS’de Çağdaş Tarih’te Yumuşama Dönemi içerisinde yer alır. Uydu teknolojisi sayesinde de televizyon programları uluslararası bir boyut kazandı. İlk...
Türk tarihinde ilk milletvekili seçimleri 1876 yılında gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti’nde 1876 tarihinde kabul edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız olarak tarihteki yerini almış ve Türk siyasi hayatında ilk defa anayasa ile kurulan parlamentolu bir dönem başlamıştır. KPSS Çıkabilecek Soru: Türk seçim...
KPSS Tarih Soru-Cevap: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? a) Mustafa Kemal Atatürk b) İsmet İnönü c) Ali Fethi Okyar d) Celal Bayar e) Refik Saydam Cumhuriyetin ilanından sonra görev yapan ilk hükümetin başbakanı İsmet İnönü’dür. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti’nin...
Tekalifi Milliye Emirleri, milli yükümlülükler olarak da ifade edilir. Peki nedir bu Tekalifi Milliye Emirleri? Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı...
II. Dünya Savaşı’nın vermiş olduğu ekonomik sıkıntıyı çözebilmek adına tam bir vergi olmasa da 1940 yılında Milli Koruma Kanunu, 1942 yılında Varlık Vergisi, 1944 yılında Toprak Mahsulleri Vergisi çıkarıldı. KPSS Tarih Soru-Cevap: II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de çıkarılan vergiler hangileridir?...
Anayasa
Salt çoğunluk, TBMM üye tam sayısının yarısından en az 1 fazla olan çoğunluktur. Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur. Örneğin; TBMM 600 milletvekilinden oluşmaktadır. TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu 301 milletvekilidir. 1982 Anayasası’na göre TBMM...
1982 Anayasası’nın 124’uncu maddesinde yapılan 2017 değişikliği ile; cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarabilir. Yönetmelikler Madde 124 – Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi...
Soru: 1982 Anayasası’nın 8. maddesine göre yürütme yetkisi hangi kuruma aittir? Cevap: Cumhurbaşkanı (2017 Anayasa değişikliği) Madde 8 – Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Değişikliği! 16 Nisan 2017’de yapılan...
1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliği ve Nisan 2018’de kabul edilen uyum paketi kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılacak. KPSS Anayasa Soru Cevap: 1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6...
2017 Anayasa değişikliği kapsamında Nisan 2018’de çıkarılan uyum paketi kapsamında milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirildi. 2018 KPSS Sorusu: 1982 Anayasası’na göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır? a) 15 b) 18 c) 20 d) 21 e) 25 2017 Anayasa değişikliği maddesi...
TBMM Olağan Seçimleri 1982 Anayasasında yapılan 2007 değişikliği ile TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılıyordu. Ancak Nisan 2018’de kabul edilen uyum paketi değişikliği ile TBMM seçimleri 5 yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri ile beraber yapılacak. ✓ 2007 değişikliği – > 4...
Nisan 2018’de çıkarılan Uyum yasaları sonrası 1982 Anayasası’na göre TBMM’de milletvekili sayısı 600 olmuştur. TBMM milletvekili sayısı anayasa ile belirlenir. TBMM milletvekillerinin illere göre sayısal dağılımları ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından illerin nüfusları dikkate alınarak belirlenir. 1982 Anayasası’na göre milletvekili...
Çekirdek Haklar ✓ Kişinin yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. ✓ Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. ✓ Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. ✓ Masumiyet Karinesi (Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya...
24 Haziran 2018 seçimleri öncesi meclis tarafından cumhurbaşkanlığına gönderilen 10 maddelik uyum paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yayımlandı. 10 maddelik uyum paketinde öne çıkan başlıklar şu şekildedir: Cumhurbaşkanı adayı milletvekili olmayacak. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten...

Güncel Bilgiler için başka kaynak arama, KPSS Cepte yeter sana ;)İncele
+